Andelen private skoler i Norge øker stadig

Utviklingen bekymrer SV.
Foto: Pixaby
Andelen private skoler i Norge har økt med 61,8 prosent siden 2010. SV er bekymret.

Både andelen private grunnskoler og andel elever i private grunnskoler går opp. Det samme gjelder for videregående skoler. Det viser en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om tilstanden i norsk skole.

Tallene viser også at mens det var 3,5 prosent private grunnskoler i 2003, hadde andelen økt til over 9 prosent i 2019. Økningen er på 61,8 prosent fra 2010 til 2020.

Utviklingen bekymrer SV

– En dobling av godkjente privatskoler under snart åtte år med borgerlig regjering bør få varsellampene til å blinke. Fortsetter denne utviklingen i samme tempo, vil fellesskolen om få år ligge i ruiner, sier SVs utdanningspolitiske talsperson Mona Fagerås til NTB.

Andelen private videregående skoler har økt fra i overkant av 18 prosent i 2008 til over 22 prosent i 2019, viser rapporten.

Statssekretær Anja Johansen (V) i Kunnskapsdepartementet påpeker at SSB-statistikken viser at andelen private skoler øker betydelig mer enn andelen elever.

– Utviklingen er moderat om man ser på andelen elever, som har økt fra 2 prosent til 4,3 prosent fra 2003 til 2020, sier hun i en kommentar.

Hun sier årsaken er at det er lagt ned flere kommunale skoler enn det er opprettet private.

I skoleåret 2019–2020 gikk 4,25 prosent av elevene i grunnskolen og 8,2 prosent av elevene i videregående skole i friskoler.

Fagerås sier SV vil endre friskoleloven og gjøre det vanskeligere for private aktører å starte opp, og gi kommunene mer makt til å bestemme hvilke skoler som får starte opp i deres kommuner

Anja Johansen mener ikke som SV at utviklingen truer fellesskolen.

– Det store flertallet av elever går i fellesskolen. Vi frykter ikke at et mindretalls valg av alternative skoler truer fellesskolen, sier hun.

– Regjeringas viktigste oppgave på skolefeltet er å styrke den offentlige skolen og sette den i stand til å løfte alle elever. Samtidig er vi opptatt av at foreldre og elever som ønsker å velge noe annet enn den offentlige skolen, skal ha mulighet til det, sier Johansen på spørsmål om utviklingen.

– Høyresidens liberalisering og privatisering av norsk skole rammer elevenes valgfrihet og svekker kvaliteten og mangfoldet i den offentlige skolen. Dette er svært bekymringsfullt, sier Fagerås.

– Friskolene utgjør en liten, men viktig del av det samlede opplæringstilbudet i Norge. Friskolene gir foreldre og elever mulighet til å velge alternative skoler, og denne valgfriheten ser vi i regjeringa på som positiv. Friskolene bidrar også til økt mangfold og mer læring mellom skoler, sier Johansen i en kommentar.