Vil forlenge støtteordningene for kultur, frivillighet og idrett

Generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen, venter på innholdet i støtteordningen som nå utvides.
Regjeringen presenterte for noen dager siden sine forslag til ny krisepakke for å utvide stimulerings- og kompensasjonsordningene for frivillighet og idrett.

Forslaget vil kunne gi støtte frem til 1. september.

Generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen, er glad for at regjeringen har lyttet til innspill fra frivilligheten, men venter fortsatt på innholdet i ordningen som nå utvides.

– Mange store leirer, kurs og samlinger i frivilligheten skjer om sommeren. Vi har derfor bedt om at organisasjonene også skal kunne få støtte i sommer, for å gi trygghet til å planlegge. Det er veldig bra at regjeringen lytter til dette. Vi håper at de også inkluderer kompensasjon for tapt inntekt i tiltakene, sier Slotterøy Johnsen til NTB.

I forslaget kompenseres ikke inntektstap dersom et arrangement må avlyses. Frivillighet Norge har gitt tydelig beskjed om at smittesituasjonen gjør at det fortsatt er behov for å få kompensert inntektstap.

– Vi må ha som ambisjon at vi går ut av koronakrisen med en like bred og mangfoldig frivillighet som før, vi trenger alle gode krefter og vil nødig miste noen på veien. Da må vi sørge for at organisasjonene ikke får for store inntektstap, sier Slotterøy Johnsen.