353 millioner kroner til mottaks- og asylbehandling i Hellas

Norge bruker betydelige midler på humanitær bistand. hevder utenriksminister Ine Eriksen Søreide.
Foto: ImageLink Photography/Dennis Kan
Karin Andersen (SV) spør hva Norge gjør for å avhjelpe den kritiske situasjonen for flyktningene på Lesvos og i Bosnia.
159Shares

– Hvilke politiske initiativ har Norge tatt mot andre europeiske land for å løse dette og hva gjør Norge bilateralt for å avhjelpe disse humanitære katastrofen, spør Andersen.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sier ifølge regjeringen.no at hun deler Andersens bekymring for forholdene for migranter og asylsøkere som blir særlig vanskelige om vinteren.

– Norge bruker betydelige midler på humanitær bistand for å bedre forholdene. I desember 2020 ga Norge bidrag på en million kroner via FNs utviklingsprogram (UNDP) og Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM), til migrantsentrene i Bosnia-Hercegovina.

Setter inn ressurser på migrasjon

Søreide hevder 353 millioner kroner går gjennom EØS-midlene til mottaks- og asylbehandlingskapasitet i Hellas.

– I tillegg til denne støtten, finansierer EØS-midlene prosjekter i regi av FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR), Flyktninghjelpen (NRC) og IOM. Flere av prosjektene skal ivareta nettopp enslige mindreårige og andre sårbare grupper i Hellas. Det er gjennom EØS-midlene blant annet etablert 217 særlige mottaksplasser for sårbare migranter og asylsøkere, inkludert enslige mindreårige. Norge, andre europeiske land og EU har satt inn store ressurser for å håndtere migrasjonsutfordringene sammen med Hellas.