Nav mottok 13.800 nye søknader om dagpenger i uke fire

Torbjørn Røe Isaksen
Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier at de gjør alt de kan for å unngå at koronakrisen ender i en varig ledighetskrise.
Foto: Regjeringen
Nav mottok 13.800 nye søknader om dagpenger i forrige uke. Ikke siden april har det vært en enkeltuke med flere søknader om dagpenger.
5Shares

Andelen av dagpengesøknadene som skyldes permittering, var på 73 prosent.

– Vi må tilbake til april for å finne en enkeltuke hvor Nav har mottatt flere søknader om dagpenger, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.

Flest dagpengesøknader var det fra personer som jobbet innen varehandel (5.300), overnattings- og serveringsvirksomhet (2.200) og forretningsmessig tjenesteyting (1.100). Om lag to av tre dagpengesøknader kom i Oslo og Viken og må sees i sammenheng med smitteutbruddet i Nordre Follo og påfølgende smitteverntiltak.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier at de gjør alt de kan for å unngå at koronakrisen ender i en varig ledighetskrise.

– Strenge smitteverntiltak og et tilnærmet nedstengt samfunn i det sentrale østlandsområdet gjør at flere blir permittert og arbeidsledige. Det ser vi tydelig på tallene som kom i dag, sier han.

Røe Isaksen viser til nye tiltak som regjeringen informerte om fredag, for å sikre at levedyktige jobber ikke forsvinner.

Tirsdag er det registrert 207.300 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Det er 5.900 flere enn forrige uke. Antall arbeidssøkere er nå tilbake på samme nivå som i starten av september.

127.300 personer er registrert som helt ledige hos Nav, ifølge foreløpige tall. Dette utgjør 4,5 prosent av arbeidsstyrken.