Hvordan informere innvandrerbefolkningen om korona?

korona, covid
Innvandrerbefolkningen i Norge kan nås på ulike måter om pandemien. hevder forskere.
Foto: Pixaby
Forskere har sett på hvordan bydelene Gamle Oslo og Bjerke i Oslo har jobbet med målrettet informasjon til innvandrerbefolkningen.

Rapporten Informasjon og tiltak rettet mot innvandrerbefolkningen viser at det er flere tiltak som når fram til målgruppene, ifølge imdi.no.

For eksempel gikk, smitten blant somaliere ned etter ambassadørprosjektet i Bydel Gamle Oslo; et tiltak der ressurspersoner fra innvandrergruppene samarbeidet med bydelen som formidlere av informasjon inn i eget miljø.

Organisasjonene forskerne har snakket med, legger alle vekt på fordelen med toveiskommunikasjon til én eller få deltakere.

Gjennom slik samtale får organisasjonene ny kunnskap om nye informasjons- og tiltaksbehov, om hvorfor informasjonen fra myndighetene om koronasituasjonen ikke når fram til alle, og hva som skal til for at det skal kunne skje.

Tett kontakt med miljøene sees derfor også som helt sentralt for å treffe rett.

For eksempel bruker somaliere WhatsApp, ungdom Instagram, noen kommuniserer på SMS og Viber, mange hører på innvandrerradioen når det er sendinger på eget språk, og noen må ha/eller foretrekker informasjon direkte på telefon eller ved fysiske møter.