Nye muligheter på tolkefeltet

Velkommen til webinar om nye muligheter på tolkefeltet.

Webinaret er et samarbeid mellom Tolkesentralen og Avdeling samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenester. Hovedtema er «Hva har vi lært under pandemien og hvordan tilrettelegge for tolk via skjerm og telefon?»

Program:
14:00-14.10 Velkommen v/Maja Garnaas Kielland
14:1014:30 Tetyana Tkachenko, Tolkesentralen: Hva slags omstilling har vi vært igjennom på tolkefeltet under pandemien? Hvilke løsninger finnes for telefon og videotolking, og hva er viktig å ta hensyn til?
14:3014:40 Svetla Kovatcheva, Statsautorisert tolk: Hva er viktig for tolken ved bruk av de ulike løsningene?
14:4014:50 Ingrid Vassli Flateby, Avdeling samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenester: Hva finnes av oversatt materiell og hvordan gå fram hvis du ønsker å få oversatt pasientinformasjon?
14:5015:00 Spørsmål fra deltakerne. NB: Spørsmål sendes inn underveis på sms til 41908341 eller direkte på Youtube (krever innlogging)

Tidspunkt: 2. mars kl. 14.00-15.00. Seminaret er gratis og åpent for alle. Ingen påmelding kreves.