Yasir Ahmed styreleder i LIN

Yasir Ahmed (t.v) er nyvalgt styremedlem i LIN. Her sammen med Samara Iqbal og Abdirahman Diriye i Islamsk Råd Norge.
Foto: Erlend Berge / Vårt Land
Yasir Ahmed, som tidligere har vært informasjonsansvarlig i Islamsk råd Norge, kommer inn i styret i LIN.
136Shares

I en Facebook-post takker Yasir for tilliten og ser frem til å jobbe sammen med andre styremedlemmer.

– Jeg er ydmyk for at årsmøte til LIN – Likestilling, Inkludering og Nettverk i dag har gitt med tillit som styreleder

– LIN har oppnåd mye på veldig kort tid gjennom dedikerte prosjekter og sin deltakelse i samfunnsdebatten innenfor likestilling og integreringsfeltet. Fokuset fremover blir å videreutvikle organisasjonen i tråd med vedtatt strategiplan mot 2025.