Helse- og omsorgsminister Bent Høie er bekymret for at vaksiinasjonsprogrammet skal ta for lang tid dersom man dropper AstraZenica-vaksinen og heller ikke tar i bruk Janssen-vaksinen.
Foto: Pressebilde Høyre
Helse- og omsorgsminister Bent Høie mener vi må tenke på hva som kan skje med folks liv og helse hvis de lever lenge med smitteverntiltak. Derfor vil han ikke ta AstraZenica- og Janssen-vaksinen ut av vaksinasjonsprogrammet.
162Shares

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har tolket regjeringens pressekonferanse om koronavaksinen på arabisk, engelsk, polsk, russisk, somali, tigrenja, tyrkisk og urdu. Du kan høre den her.

AstraZeneca

FHI sier at smittesituasjonen er under kontroll i Norge. Instituttet anbefaler at Norge ikke  lenger skal vaksinere noen med AstraZeneca (AZ). De vil ha vaksinen ut av vaksinasjonsprogrammet fordi den har en risiko for sjeldne, men veldig alvorlige bivirkninger.

FHI har tidligere satt AstraZenica på vent på grunn av bivirkningene.

– Folkehelseinstituttet anbefaler ikke å gjenoppta bruk av AstraZenica, sa direktør Camilla Stoltenberg. – Vi anbefaler også at man venter med bruk av Janssen-vaksinen.

– Jeg er også bekymret for de alvorlige bivirkningene som trolig kan knyttes til vaksinen fra AstraZenica, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie. Men Høie frykter at vaksineringen skal ta for lang tid hvis ingen tar AstraZenica-vaksinen. Han sa han var redd for at det skal ta enda lengre tid til man kan åpne landet igjen.

– Ikke godt nok grunnlag

– Regjeringen mener vi ikke har godt nok grunnlag nå for å ta denne vaksinen ut av vaksineprogrammet nå. FHI viser til tilfeller av alvorlige bivirkninger og dødsfall i Norge. Men norske tall er små og dermed usikre, sa Høie.

Regjeringen mener også vi må tenke på hva som kan skje med folks liv og helse hvis de lever lenge med smitteverntiltak. Høie sa at barn og unge hadde lidd mye under pandemien.

Janssen-vaksinen

Høie sa videre at dersom man stoppet AstraZenica, kan det påvirke om vi skal bruke eller ikke bruke Janssen-vaksinen. Janssen-vaksinen er bygget på samme teknologi som AstraZenica. Bruken av Janssen er inntil videre stoppet av produsenten selv etter rapport om samme type alvorlige bivirkninger som AZ.

– Da risikerer vi at vi ikke når målet med å vaksinere alle over 18 år i løpet av sommeren, sa Høie. Han sa at det betyr store forsinkelser i gjenåpningen av Norge å ta AstraZenica- og Janssen-vaksinen ut av vaksinasjonsprogrammet.

Ekspertgruppe

Regjeringen har derfor satt sammen en gruppe eksperter  fra inn- og utland som skal vurdere vaksinene.

– Vil vite mer om konsekvensene for befolkningen og samfunnet, risikoen ved vaksinen og risikoen ved å leve enda lenger med smitteverntiltak. Vi må også forberede oss på at vaksinasjonsprogrammene skal gå sin gang uten AstraZenica og Janssen, sa Bent Høie.

Oversatt pressemelding fra regjeringens videre arbeid om vaksine vil bli lagt ut i løpet av dagen her. 

Her finner du koronainformasjon på flere språk.

ORDLISTE:

Beslutning: bestemme seg for / avgjørelse
Vaksinasjonsprogrammet: hvordan vaksineringen skal være, hvem som skal vaksineres først osv.
Bivirkninger; her: at koronavaksinen kan føre til plager og andre sykdommer og lidelser.
Trolig: sannsynligvis, antageligvis
Grunnlag: her; nok fakta
Inntil videre: midlertidig, foreløpig