Lege fra Groruddalen vil endre vaksinestrategi

– Vaksinestrategi bør være basert på sårbarhetsindeks

Lege mener det vil være riktig å prioritere del-bydelene der smitten er høyest.
– Det et paradoks at lista over vaksinerte domineres av norske navn, mens lista over koronasmittede har et flertall av utenlandske navn, sier lege Gunnar Rusten som har 35 års erfaring som fastlege i Groruddalen i Oslo.

En lege som har 35 års erfaring som fastlege i Groruddalen i Oslo, vil heller ta utgangspunkt i adresse enn alder i prioriteringen av koronavaksiner.

Overfor Klassekampen kaller lege Gunnar Rusten det et paradoks at lista over vaksinerte domineres av norske navn, mens lista over koronasmittede har et flertall av utenlandske navn.

– Vi hadde fått slått ned smitten mer effektivt med en vaksinestrategi som hadde tatt utgangspunkt i en sårbarhetsindeks basert på adresse, sier Rusten.

Han pensjonerte seg i april i fjor, men ble kort tid etter hentet inn som assisterende bydelsoverlege i Stovner bydel. Han understreker at synspunktene er hans private og ikke er bydelens syn.

Rusten mener det vil være riktig å prioritere del-bydelene der smitten er høyest.

– Nå jobber vi langs to ulike spor: smittesporet og vaksinesporet. Det ville vært klokt å bruke kunnskapen fra smittesporingen til å skreddersy vaksineringen til der smittetrykket er høyest, sier den tidligere fastlegen.