Manglende krav bremser mangfold i advokatbransjen

Advokatbransjen bør bli bedre på mangfold, og flere fagpersoner tok opp diskusjon under et webseminar denne uken.
Foto: Jerzy Górecki
– Vi har sett advokatfirmaer med få kvinnelige partnere som innfører kvinnelige lederkurs for å fikse kvinnene, fremfor å kartlegge potensielle strukturelle hindringer. Det sier leder av Advokatforeningens mangfoldsutvalg, Tina Storsletten Nordstrøm.
4Shares

Flere advokater møttes til webinar om mangfold denne uken. Yngre advokater med Vjosa Maxhuni ledet webinaret. I panelet hadde hun EY-partner Helga Aune, Deloitte-partner Marius Basteviken, Thommessen-mp Sverre Tyrhaug, Berngaard-mp Inger Roll-Matthiesen og gründer bak Equality check, Isabelle Ringnes.

– Mangfold starter i de ulike diskrimineringsgrunnlagene, slik som kjønn, religion, etnisitet, alder, funksjonsevne og seksuell orientering, sa leder av Advokatforeningens mangfoldsutvalg, Tina Storsletten Nordstrøm, ifølge advokatbladet.no.

– Jeg tror årsakene til at man ikke har kommet lenger handler om fordommer, manglende kunnskap og et behov for holdningsendringer – både på jobbsøker- og næringslivssiden. Dette løser seg ikke av seg selv, og man må jobbe bevisst med mangfold med utgangspunkt i mål og strategier, sa Tyrhaug om hvorfor bransjen ikke har kommet lengre.

Ubevisste holdninger

Isabelle Ringnes tror mye av forklaringen ligger i ubevisst diskriminering.

– Ubevisst diskriminering fører til ulike spilleregler. Mange anerkjenner ikke dette, og har en tendens til å misforstå sammenhengen mellom årsak og virkning. Det er mye lettere å tenke at det er noe feil med menneskene, ikke systemet. Myter blir også ofte brukt som utgangspunkt for tiltak for å rette opp ubalanse. Eksempelvis har vi sett advokatfirmaer med få kvinnelige partnere som heller velger å innføre et kvinnelig lederkurs for å fikse kvinnene, fremfor å gå systematisk til verks for å kartlegge potensielle strukturelle hindringer, sa hun.

Basteviken mente man må arbeide med mangfold på tre nivåer.

– Man må jobbe med strukturen og prosedyrene, slik at man luker bort hindringene, man må jobbe med organisasjonskulturen og man må jobbe på individnivå, sa han.