Ap går inn for gratis skolefritidsordning for alle førsteklassinger

Ap går inn for å innføre gratis skolefritidsordning (SFO) for alle førsteklassinger.
Foto: Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiets landsmøte har vedtatt hovedlinjene i partiprogrammet for neste stortingsperiode.
143Shares

Arbeiderpartiet har vært splittet i spørsmålet om avkriminalisering av små brukerdoser med narkotika, men endte til slutt opp med å vedta et kompromissforslag om å avkriminalisere for tunge rusavhengige.

I vedtaket fastslås det at Arbeiderpartiet vil:

«Opprettholde et forbud mot narkotika, videreføre straffereaksjoner for bruk og besittelse av narkotika, og foreslå endringer i lovverket som sikrer en avkriminalisering for bruk og besittelse av mindre brukerdoser for tunge rusavhengige, slik at denne gruppen møtes med god helsehjelp og oppfølging istedenfor straffereaksjoner.»

Dermed går partiet i realiteten inn for selvbestemt abort til uke 18.

Vedtaket, som ble gjort lørdag, lyder slik:

«Arbeiderpartiet vil avvikle nemndsystemet i abortloven mellom uke 12 og 18 og utrede et alternativ med trygg oppfølging og medisinsk veiledning mellom uke 12 og 18. Kvinnens selvbestemmelse skal sikres.»

På sikt ønsker Ap å senke prisen på SFO for alle barn.

Forslaget lå inne i partiets alternative budsjett i fjor høst, med en prislapp på 250 millioner kroner.

Landsmøtet vedtok et forslag om å tydeliggjøre straffeloven slik at ordlyden gjenspeiler at «seksuell omgang uten samtykke er forbudt og definert som voldtekt».

«Økningen skal skje gradvis», presiseres det i det nye punktet.

Landsmøtet tok likevel flere forbehold om effekten på bensin- og dieselprisene:

«Effekten på bensin- og dieselprisene skal reduseres og veibruksavgiften geografisk differensieres for å sikre at utslippskutt fra transport er sosialt og geografisk rettferdig. Dette skal sikre at effekten på pumpeprisen blir begrenset.»

Landsmøtet gikk samtidig inn for videre elektrifisering av nye og eksisterende oljefelt på norsk sokkel.

Denne elektrifiseringen skal «i størst mulig grad skje med havvind eller annen fornybar strøm produsert på sokkelen», presiseres det.

* Rus: Opprettholde et forbud mot narkotika, videreføre straffereaksjoner for bruk og besittelse av narkotika, men sikre en avkriminalisering for bruk og besittelse av mindre brukerdoser for tunge rusavhengige.

* Abort: Avvikle nemndsystemet i abortloven mellom uke 12 og 18 og utrede et alternativ med trygg oppfølging og medisinsk veiledning. Kvinnens selvbestemmelse skal sikres.

* Atomvåpen: Nei til at Norge skal undertegne FN-traktaten som forbyr atomvåpen.

* Havvind og elektrifisering: Utarbeide en ambisiøs nasjonal strategi for havvind som omfatter både bunnfast og flytende havvind, og går inn for videre elektrifisering av nye og eksisterende oljefelt på norsk sokkel.

* CO2-avgift: Skal økes fram mot 2030, men effekten på bensin- og dieselprisene skal reduseres og veibruksavgiften geografisk differensieres.

* Iskanten: Holde fast på en nordlig grense for petroleumsvirksomhet fra og med 15 prosent isfrekvens og nordover i iskantsonen.

* Samtykkelov: Vil tydeliggjøre straffeloven slik at ordlyden gjenspeiler at «seksuell omgang uten samtykke er forbudt og definert som voldtekt».

* SFO: Innføre gratis skolefritidsordning (SFO) for alle førsteklassinger.

* 22. juli-kommisjon: Oppnevne en ny ekstremismekommisjon som skal gå dypere inn i hvordan ekstremismen oppstår og hvilke tiltak som fungerer for å forebygge og motvirke radikalisering og ekstremisme.