I dag feirer muslimene verden over Id al-fitr

ramadan, arabisk

Foto: Pixaby
Id al-fitr feires ved avslutning av fastemåneden Ramadan torsdag 13. mai.

Id al-fitr, «fastebrytingens fest», er en religiøs fest som feires av muslimer ved avslutningen av fastemåneden ramadan. Festen kalles også id al-saghir, som betyr «den lille høytid» på arabisk. I år startet fasten 13. april.

Festen innledes med høytidelig fellesbønn og preken (khutba) i moskeen. Man kler seg i festklær, voksne og barn gir og mottar gaver, og man besøker familie og venner eller sender id-kort. I tilknytning til festen betales en obligatorisk fasteavgift (zakat al-fitr) for hvert familiemedlem.

Avgiften skal gå til de trengende og er et uttrykk for de troendes solidaritet. Denne må ikke forveksles med zakat, en av islams fem søyler, som er den religiøse skatten som betales av overskuddet av årlig opptjente midler. Muslimer over hele verden feirer på denne måten: Etter id-bønn og khutba markeres tilhørighet til fellesskapet ved å spise sammen og gi og motta gaver. Besøk hos slekt og venner er viktig. Hvert muslimsk land har sine festretter og søtsaker som serveres til id.

Utrop ønsker alle våre muslimske brødre og søste Eid Mubarak!

Viktig beskjed fra Islamsk Råd Norge om feiring av id under pandemien: