Styrelederen i Islamsk Råd Norge gjenvalgt

Styreleder Abdirahman Diriye i Islamsk Råd Norge og det nye styret vil jobbe med å følge opp handlingsplanen mot muslimhat.
Foto: irn.no
Oppfølging av handlingsplanen mot muslimhat kommer til å være et viktige jobbområde for oss, sier Abdirahman Diriye.

En nytt styre er valgt i Islamsk Råd Norge, som kommer til å ha en virketid på to år.
Styret er:

Abdirahman Diriye (styreleder), Zahib Sadiq (nestleder), Mustafa Mahmood (informasjonsansvarlig), Abubaker Bhatti (økonomiansvarlig), samt styremedlemmer Hassan Ali, Mohammad Adnan, Naeema Saeed, Zeliha Acar og Osman Chaudry.
Styrelederen er gjenvalgt, og ser det som en tillitserklæring. Likevel er det mye jobb som venter, mener han.
– Vi har økt antallet styremedlemmer fordi jobbmengden vår har økt betraktelig, spesielt når vi snakker om samfunnskontakt, veiledning og rådgivning.

Viktig jobb med handlingsplan

Handlingsplanen mot muslimhat er et av arbeidsområdene som vil oppta styrelederen og styret.
– Vi skal fortsette å jobbe like systematisk slik vi har gjort det hele veien, med ulike statlige, og kommunale instanser, og organisasjonslivet. Handlingsplanen er viktig for å motvirke stadig mer hets og hat mot muslimer i Norge. Her har vi et samfunnsproblem som vi vil måtte jobbe med langsiktig.
IRN er nødt til å ta hensyn, fordi man innser behovet for tilstedeværelse, om det enn er via nettet, hevder han.
– Som styreleder og styre skal vi bistå norske muslimer og samfunnet rundt oss på best mulig vis.