Hjem Nyheter Notis Forsvarets lokalt ansatte i Afghanistan er overført til Norge

Forsvarets lokalt ansatte i Afghanistan er overført til Norge

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen vil ta vare på lokalt ansatte i Afghanistan som har jobbet for norske myndigheter.
Foto: Kjetil Ree
Regjeringen har bestemt at Norge skal ivareta sikkerheten for lokalt ansatt personell for Forsvaret og ambassaden i Kabul ved overføring til Norge.

Forrige uke ankom Forsvarets lokalt ansatte, med familiemedlemmer, til Gardermoen.

– Vi vil ta vare på lokalt ansatte som har jobbet for norske sivile eller militære myndigheter og som av den grunn kan få en utsatt sikkerhetssituasjon. Dette var statsministeren tydelig på i redegjørelsen til Stortinget i mai. Vi oppfatter at vi har et moralsk og etisk ansvar for dem som har jobbet for Norge. Jeg er glad for at vi nå har funnet praktiske løsninger på dette og at seks lokalt ansatte, tolker og renholdere med deres familier, er trygt tatt imot i Norge, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Kommer inn på flyktningkvote

Regjeringen har bestemt at de lokalt ansatte som får komme til Norge regnes på kvoten for overføringsflyktninger. For å overføre familiene til Norge har det vært behov for et tilpasset opplegg som også tok hensyn til Forsvarets behov og sikkerhet.

– For å sørge for den praktiske gjennomføringen har det vært et tett samarbeid mellom Forsvaret, utlendings-, utenriks-, og integreringsmyndighetene og politiet. Politiets utlendingsenhet (PU) har bistått med å få Forsvarets lokalt ansatte og deres familiemedlemmer til Norge på en trygg og sikker måte, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.