7221 personer uttransportert første halvår

Opptil 7221 personer er returnert i løpet av første halvår av 2021.
Foto: Regjeringen/PU
Av disse var 42 tidligere asylsøkere i Norge med endelig avslag, mens 58 personer ble uttransportert i henhold til Dublin III-forordningen.

Tilsammen er 7221 personer returnert i løpet av første halvår av 2021. Sammenlignet med første halvår i fjor er det en økning med 4705 personer, noe som er nær en tredobling av returtallet fra de seks første månedene av 2020, ifølge Politiet.

Årsaken til økningen er at det i januar 2021 ble innført de strengeste innreisereglene til Norge siden mars 2020. Totalt 6561 av de 7221 returnerte (91 prosent) ble uttransportert etter å ha blitt ilagt bortvisningsvedtak i henhold til midlertidig lov om innreiserestriksjoner av hensyn til folkehelsen.

Fungerende sjef ved (PU) Caroline Salberg Rødfoss, peker blant annet på at karanteneplikt for PUs tjenestepersoner ved retur til Norge har redusert den operative kapasiteten.

– Vi forventer likevel at returvirksomheten vår vil ta seg opp i takt med gjenåpningen av samfunnet her i landet og verden forøvrig.

Av nasjonaliteter, har det i årets fem første måneder blitt returnert flest borgere av Polen (1526), Sverige, (1107), Litauen (950), Romania (754), Latvia (359), Tyskland (218), Danmark (159), Estland (155), Bulgaria (143) og Storbritannia (138).