Siste frist for å forhåndsstemme fra utlandet er 3. september. På grunn av pandemien bør folk stemme før 3. september.
Foto: MiRA-senteret
Fra 1. juli kunne nordmenn i utlandet stemme ved stortingsvalget. Men færre postleveranser kan bety at stemmene må sendes tidligere enn før, om de skal telle.

Koronarestriksjoner og færre postfly kan gjøre forhåndsstemming fra utlandet mer komplisert enn tidligere. Nå oppfordrer flere offentlige instanser folk til å stemme før tidsfristen.

– Det er en uforutsigbar situasjon fordi koronarestriksjonene endrer seg i takt med smitteutbrudd. Det vi er opptatt av, er at folk stemmer tidlig, sier underdirektør Yngve Olsen Hvoslef i Seksjon for konsulære saker i Utenriksdepartementet til NTB.

Nordmenn i utlandet kan stemme på norske ambassader og konsulat. De kan også stemme med brevpost. Da kan de be om å få tilsendt valgmateriale fra ambassaden i landet de bor i, eller stemme via et blankt ark, heter det på Valgdirektoratets hjemmesider.

– I noen ekstremtilfeller kan det være at det ikke er lov å reise inn til hovedstaden, eller, som tidligere i pandemien, at det ikke er lov å bevege seg utendørs enkelte steder, sier Hvoslef.

Ved stortingsvalget i 2017 stemte totalt 11.811 stemmer utenriks, ifølge Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Av disse stemte 763 via brevpost.

Valgdirektoratet påpeker at det er ekstra viktig å stemme tidlig i disse tilfellene.

– Stem så tidlig som mulig om du bor et sted med sen postgang, for å være sikker på at stemmen kommer fram i tide, oppfordrer kommunikasjonssjef Kristina Brekke Jørgensen i Valgdirektoratet til NTB.

Det er likevel velgerens eget ansvar å sørge for at de kjenner til regler og tidsfrister.

– Velgerne må forholde seg til hvordan postgangen fungerer i det landet de oppholder seg i. Stemmeperioden for utenriksstemmegivning er svært lang i Norge, i overkant av to måneder, og dersom man ønsker å være sikker på at stemmen kommer fram i tide, bør man benytte den muligheten denne lange stemmeperioden gir, påpeker Jørgensen.

– En viktig påminnelse i disse koronatider er at brevpost fra utlandet ofte sendes med fly til Norge. Det er færre flyavganger, og det må derfor påregnes forsinkelser, sier pressesjef Kenneth Tjønndal Pettersen i Posten til NTB.

– Generelt gjelder at Posten Norge ikke har noen påvirkning eller ansvar for fremsendingstider før brevpost ankommer Norge.

Alle forhåndsstemmer må ha ankommet kommunene innen klokken 17 dagen etter valgdagen 13. september, om de skal gjelde.

– På grunn av lokale restriksjoner er det ikke like enkelt å stemme i år som ved forgående valg, men vi vil kunne ta imot stemmer helt fram til 3. september, sier ambassaderåd Daniel Hirsch fra Ambassaden i Singapore til NTB.

Under tidligere stortingsvalg har rundt 240 nordmenn stemt fra Singapore, men få stemmer via brevpost siden det er såpass korte avstander til ambassaden.

– Tidligere har vi også hatt valgdag på Sjømannskirken i Singapore, men dette får vi ikke anledning til i år, da det er i strid med lokale regler innført på grunn av covid-19, sier Hirsch.

– Forhåndsstemming for nordmenn i Frankrike vil skje på samme måte som ved tidligere valg. Hvor mange det blir, er vanskelig å si, men koronapandemien skaper i dag ingen hindringer, sier ambassaderåd Liv Kari Ridsbråten ved ambassaden til NTB.

Siste frist for å forhåndsstemme fra utlandet er altså 3. september.

ORDLISTE

offentlig instans: myndighet, institusjon

uforutsigbar: vanskelig å se hvordan noe skal skje i framtida

endrer seg i takt: forandrer seg sammen med

via: om, over, gjennom

ekstrem: helt spesiell, ytterliggående

påpeke: peke på, gjøre oppmerksom på, påvise

oppfordre: be, tilskynde

sørge for: passe på

forholde seg til: ta stilling til, ta hensyn til

påminnelse: det å minne en på noe, advarsel, formaning

påregne: gjøre regning med, forutsette

forgående: tidligere

såpass: så mye

strid: kamp, krig, uoverensstemmelse

hindring: være i veien for