Esa krever styrking av rettighetene til EØS-borgeres stebarn

Norske utlendingsmyndigheter har tolket EØS-regelverket feil, mener ESA.
Stebarn av EØS-borgere har en selvstendig rett til opphold under EØS-loven, fastslår EØS-tilsynet Esa.

Det kommer fram i en grunngitt uttalelse til Norge onsdag sist uke.

Dermed kan stebarn av EØS-borgere beholde sine oppholdsrettigheter også etter at steforeldrene har forlatt landet. De har også rett til å bli ledsaget av sine primære omsorgspersoner.

Esa har jobbet med saken siden november 2019, da de mottok en klage. Saken angår en kvinne og hennes yngste sønn. Kvinnen er en såkalt tredjelandsborger, altså fra et land utenfor EØS-området, mens sønnen er EØS-borger. De to hadde tidligere fått oppholdstillatelse som familiemedlemmer til kvinnens ektemann, som også var EØS-borger.

Da ektemannen forlot landet, fikk kvinnen avslag på søknad om oppholdsrett som sin yngre sønns familiemedlem. Norske utlendingsmyndigheters vurdering er at barn ikke kan ha en selvstendig rett til opphold, og at retten til å beholde oppholdstillatelsen når EØS-borgeren reiser kun omfatter barn, ikke stebarn.

Esa har nå konkludert med at denne tolkningen og anvendelsen av de relevante bestemmelsene er i strid med EØS-retten.