Eksplosjon i antall nye klagesaker til Diskrimineringsnemnda

Ashan Nishanta i Diskrimineringnemda hevder mer kjennskap til klagemuligheter gir flere saker.
Foto: diskrimineringsnemnda.no
Så langt i 2021 får nemda inn flest saker på grunnlagene etnisitet, funksjonsnedsettelse, alder og kjønn.

Ifølge nemdas nettsider er oppgangen spesielt på saker som omhandler klager på seksuell trakassering.

Ved utgangen av årets 6. måned har nemnda mottatt totalt 24 slike klager. Det er flere saker om seksuell trakassering enn nemnda mottok i hele 2020. Med nye myndigheter knyttet til klager på gjengjeldelse ved varsling fra og med 1. juli 2021 og etter hvert også i tilknytning til EUs nye WAD-direktiv om universell utforming, forventer nemnda at antallet nye saker inn vil stige ytterligere.

Kjennskap til klagetilbudet

Ashan Nishantha, direktør, tror at den gradvise økningen først og fremst skyldes at klagetilbudet i nemnda nå blir mer og mer kjent.

Nemnda har siden i fjor høst hatt gående en «bli-kjent kampanje» i sosiale medier for å øke kjennskapen til nemndas lavterskeltilbud. Vi jobber aktivt med å spre kunnskap om at nemndas klagetilbud er gratis, at man ikke risikerer å måtte betale motpartens saksomkostninger, at det er valgfritt om man vil bruke advokat og at hele prosessen kan gjennomføres digitalt.