Internett gjør det lettere å holde kontakten med familien i andre land. Det er positivt, sier innvandrermødre.
Foto: Michael Fredman.
For å være en god mamma i Norge i dag, må du vite hvordan du bruker PC. Beskjeder fra skoler og barnehager kommer på internett. Innvandrermødre synes dette er vanskelig.

Å være mor eller far i dag krever digital kompetanse. Det skriver Kilden.

I dag skjer nesten alt på nettet. Der får vi beskjeder om turer, ukeplan eller å gi beskjed om fravær. Det er slik vi kommuniserer med hverandre i dag. Det kan være vanskelig å holde oversikten. Spesielt for innvandrermødre. En ny studie gjort av Heidi Esma Dahl Bønnhoff viser dette. Hun har snakket med 16 mødre som ikke er født og oppvokst i Norge.

– Alle som har kommet til Norge, må gjøre en kjempeinnsats for å få til det jeg kaller «digitalisert morsarbeid», og noen har kanskje aldri tatt i en PC før.

Å være en god og trygg mamma handler om å vite hva som skjer i barnets liv. En god mamma skal hjelpe med lekser og følge opp fritidsaktiviteter. Det er dette hun mener med “digitalisert morsarbeid”. Siden mye av dette skjer på nettet, må mødre vite hvordan de bruker apper og portaler på nettet.

– Noen av dem jeg snakket med har ganske små barn, og de må stole på at barna klarer for eksempel leksene selv, fordi de ikke klarer å hjelpe dem hvis det er digitalt.

Kvinnene Bønnhoff snakket med sa at det hjalp å få samme beskjed muntlig og skriftlig. Da ble det lettere å få med seg informasjonen.

Alle mødrene sa at det var viktig at barna lærte å bruke PC. Mødrene ser at det er viktig for å gjøre det bra på skolen. Da kan barna få en god jobb senere.

Men det kan være vanskelig å sette grenser. Hvor mye kan barn bruke mobil og PC? Når skal mødre si nei? Hva er greit å se og lese på nettet? Mødre forteller at det er vanskelig når ungdom leser om krig og konflikter i hjemlandet.

Forsker Bønnhoff sier til Kilden at mange av appene og tjenestene på nettet, som for eksempel Nav, er laget av menn. De tenker ikke alltid på kvinner, og spesielt ikke på personer som ikke snakker veldig godt norsk. Det kan være et problem.

Regjeringen sier til Kilden at de tenker på personer som ikke er så flinke til å bruke PC. Derfor har de laget noe som heter Digihjelpen. På bibliotek kan du lære å bruke PC. Trenger du hjelp på PC? Vil du lære å bruke PC? Gå til biblioteket og spør etter Digihjelp. Da kan du gå på kurs.

ORDLISTE

ei mor – mora- mødre – mødrene: mamma

kreve: må ha

digital kompetanse: kunne bruke data og mobil, vite hvordan du søker på nettet og bruker apper

kommunisere: snakke, gi hverandre informasjon, nyheter, beskjed

holde oversikt: vite hva som skjer

kjempeinnsats: mye arbeid

sette grense: si nei, ikke lov

ungdom: personer i alderen 13-19 år

forsker: ekspert, en person som leser og studerer et tema