Asylsøkertallene øker i Europa

Økningen i asylankomster gjelder særlig personer fra Afghanistan, ifølge EASO.
Foto: IOM
I juli søkte 45.000 mennesker asyl i EU, Norge og Sveits, det høyeste tallet siden pandemien rammet.

Det foreløpige juli-tallet ble lagt fram av EUs asylstøttekontor (EASO) torsdag. Det er en oppgang på drøyt 10 prosent fra juni, da det ble registrert 40.600 nye asylsøknader.

Økningen i asylankomster gjelder særlig personer fra Afghanistan, ifølge EASO. I juli kom det rundt 7.300 asylsøkere til EU, Norge og Sveits fra Afghanistan. Måneden før var det 6.000 afghanere som søkte om beskyttelse. Det er fortsatt flest asylsøkere fra Syria, rundt 8.500, ifølge EASO.