Hvorfor mister Arbeiderpartiet taket på Østkanten?

Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre fikk færre stemmer i år på østkanten. Nye velgervaner blant innvandrere er en av årsakene.
Foto: Arbeiderpartiet
SV, Rødt og Senterpartiet vant terreng på Oslos østkant, mens Ap faller i oppslutning. Utdanningsnivå og endring av stemmegiving kan være årsakene.
31Shares

Ifølge Agenda Magasin ble Arbeiderpartiet det største partiet i drabantbyene på østkanten der andelen innvandrere er høyre, men inntektene og utdanningsnivået lavere.

SV, Rødt og Senterpartiet har størst framgang, viser tallene som Agenda viser til.

– Rødt og SV har størst vekst i de østlige bydelene. I Alna, Grorud, Stovner og Søndre Nordstrand har SV og Rødt til sammen 9 til 11 prosentpoeng framgang fra 2017-valget. Også Senterpartiet vokser på østkanten, og de tre partienes framgang tilsvarer Arbeiderpartiets tilbakegang.

Velgervaner og utdanning

Utdanningsnivå i kombinasjon med fokus på årets valg som et klimavalg kan være en forklaring på Aps velgerflukt.

– Klima er også noe som oftere engasjerer velgere med lengre utdannelse, mens områdene på østkanten kjennetegnes av en befolkning med kort utdannelse.

En annen forklaring kan være at innvandrere på Oslo øst har endret stemmegivning.

– I Alna, Grorud, Stovner og Søndre Nordstrand har 30 prosent av innbyggere innvandrere med lang botid. Gjennomsnittet i Oslo er på 19 prosent. VGs Shazia Majid skrev at skolevalgene viste at innvandrerungdom ikke stemte på Arbeiderpartiet lengre, men på SV og Rødt. Barn av innvandrere fulgte ikke foreldrenes fotspor. Arbeiderpartiets nedgang i bydeler med mange innvandrere kan tyde på at heller ikke foreldrene stemmer på Arbeiderpartiet lengre.