Samiske aviser får 36 millioner fra Medietilsynet

Kronstadposten og Lokalavisa NordSalten er nye søkere i år. Medietilsynet har konkludert med at begge avisene får avslag.
Foto: Medietilsynet
Avisene Ávvir, Ságat, Snåsningen og Lokalavisa NordSalten får til sammen 36,6 millioner kroner i støtte.

– Støtten bidrar til å gjøre de samiske skriftspråkene mer synlige. Disse avisene spiller en viktig rolle for den samiske språkutviklingen, sier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør i juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet til medietilsynet.no.

Dagsavisene Ávvir og Ságat får henholdsvis 19,8 millioner kroner og 14,6 millioner kroner i støtte. Ávvir kommer ut på nordsamisk, mens Ságat i hovedsak skriver på bokmål. Avisene har den samiske befolkningen som hovedmålgruppe. Snåsningen får 663 704 kroner for innstikk på sørsamisk, mens Lokalavisa NordSalten får 765 812 kroner for innstikk på lulesamisk.

– Det er en etablert politikk og forvaltningspraksis som tilsier at aviser kan regnes som samiske og få tilskudd etter ordningen, selv om de skriver på norsk. Dette er blant annet begrunnet med at store deler av den samiske befolkningen ikke kan lese samisk, sier Sekkelsten.

Lokalaviser får avslag

Kronstadposten og Lokalavisa NordSalten er nye søkere i år, og har søkt om henholdsvis støtte for innstikk på nordsamisk og ordinær støtte. Medietilsynet har konkludert med at begge avisene får avslag.

Kronstadposten får avslag fordi støtteordningen ikke gir støtte til nordsamiske avissider, kun avissider på lule- og sørsamisk.

Lokalavisa NordSalten får avslag fordi Medietilsynets vurdering er at avisen ikke har den samiske befolkningen som hovedmålgruppe.