95 millioner til integreringsarbeid for ukrainske flyktninger

– IMDi er opptatt av at flyktninger som kommer til Norge, blir ivaretatt på best mulig måte, fremhever IMDi-sjef Libe Rieber-Mohn.
Foto: Stephen Gerard Simmersholm
IMDi har mottatt rekordmange søknader for de om lag 95 millioner kronene som går til integreringsarbeid for flyktninger fra Ukraina.
31Shares

I vår utlyste IMDi ekstraordinære midler til frivillige organisasjoner som vil bidra til inkludering og integrering av flyktninger. Midlene skal brukes til nasjonale og lokale tiltak, og aktiviteter som fremmer integrering, ifølge imdi.no. 

Aktivitetene organisasjonene tilbyr, er et godt supplement til det offentlige integreringsarbeidet. Målet er å skape tillit og tilhørighet til lokalsamfunnet i den tiden flyktningene er i Norge, sier direktør i IMDi, Libe Rieber-Mohn. 

Ekstraordinære midler

Midlene faller inn under to etablerte tilskuddsordninger for integrering og norskopplæring. Søknader som er innvilget under norskopplæringsordningen, skal gi et tilbud om tidlig norskopplæring til flyktninger fra Ukraina, enten de bor i mottak eller andre steder.

– Frivillige organisasjoner bidrar til at flyktningene lettere får tilknytning til sitt nærmiljø, enten det er gjennom fritidsaktiviteter eller ved inngang til arbeidslivet. Som brobygger og formidler av informasjon om tiltak og tjenester fra myndighetene, er frivilligheten en viktig samarbeidspartner for oss, sier Libe Rieber-Mohn.