Norge gir ekstra penger til mat, helse og utdanning i Afghanistan

Utenriksminister Anniken Huitfeldt er svært bekymret for situasjonen i Afghanistan.
Foto: Arbeiderpartiet
Norge øker støtten til FNs og Verdensbankens prosjekter for å opprettholde grunnleggende tjenester for sivilbefolkningen i Afghanistan med 220 millioner.

Norge øker støtten til FNs og Verdensbankens prosjekter for å opprettholde grunnleggende tjenester for sivilbefolkningen i Afghanistan med 220 millioner.

– Jeg er svært bekymret for situasjonen i Afghanistan. Norge gir nå 220 millioner kroner til FN og Verdensbanken for matsikkerhet og grunnleggende tjenester som helse og utdanning, så sant både jenter og gutter har tilgang, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt i en pressemelding.

Hun presiserer at ingenting skal gå direkte til Taliban. Norge har også økt støtten til organisasjoner som jobber med menneskerettigheter og kvinners deltakelse i det afghanske samfunnet.

– Norge har det siste året jobbet for å sikre støtte til mer enn den humanitære innsatsen. Ikke til Taliban, men til det afghanske folket. Det har vært krevende å få på plass i et land der vi ikke kan samarbeide normalt på myndighetsnivå. Det har blant annet vært viktig for Norge å sikre at bistanden kommer hele befolkningen til gode, både kvinner og menn, jenter og gutter, sier Huitfeldt.

Utenriksdepartementet skriver at Norge har gitt rene humanitære bidrag på nesten 200 millioner kroner, og at den totale støtten til Afghanistan ligger på over 700 millioner kroner i år.

(©NTB)