14 prosent vil leie ut bolig til ukrainske flyktninger

Ifølge en ny undersøkelse ønsker 14 prosent av boligeierne her i landet å leie ut deler av sin egen bolig til ukrainske flyktninger.

Undersøkelsen er gjennomført av Husbanken, skriver Nationen.

– Den samme undersøkelsen viser at 11 prosent vil leie ut til flyktninger generelt. Viljen til utleie er klart høyest blant de som allerede leier ut deler av boligen sin, sier fagdirektør Are Sauren i Husbanken.

Rundt 2.400 personer fra 20 år og oppover har deltatt i undersøkelsen.

Til nå i 2022 har det kommet 35.011 søknader fra ukrainske asylsøkere til Norge. Blant dem er 16.517 kvinner, 7.367 menn og 11.127 barn. I en prognose oppjustert i november anslår Utlendingsdirektoratet (UDI) at det kommer 40.000 ukrainske flyktninger i 2023.