Frp får ikke medhold om barnehijab

Stortingsflertallet mener forbud av barnehijab vil stride mot et likestillingsperspektiv.
Foto: Ikhlasul Amal
Forskings- og utdanningskomiteen på Stortinget sier nei til Frps forslag om å forby hijab i barnehagen.

Stortingspolitiker Silje Hjemdal sier til barnehage.no:

– Den slags praksis og tankegang er kvinnefiendtlig og hemmer likestillingen i Norge, sa hun da Frp i fjor høst fremmet forslag om å forby hijab i barnehager og grunnskolen.

Nå er forslaget behandlet i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. I likhet med da et likelydende forslag ble behandlet våren 2021, fikk ikke partiet støtte fra noen andre. Og i likhet med forrige gang er konklusjonen at et forbud som utelukkende rettet seg mot hijab ville være diskriminerende og problematisk fra et menneskerettighets- og likestillingsperspektiv.

Fra stortingsflertallet heter det:

Flertallet, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Venstre, er bekymret for problemet med at hijab kan brukes som et verktøy for foreldres negative sosiale kontroll over sine barn. Et forbud vil likevel være et svært inngripende virkemiddel som ikke løser problemet med at noen føler seg presset til å bruke hijab.