Hellestveit: Russland kan begjære Medvedev utlevert

Folkerettseksperten Cecilie Hellestveit mener at ikke bare Ukraina, men også Russland, kan begjære avhopperen Andrej Medvedev utlevert fra Norge.

Det kan skje dersom Russland begrunner utlevering med at de vil straffeforfølge ham for krigsforbrytelser, forklarer Hellestveit til Klassekampen.

Avhopperen entret norsk territorium for noen dager siden irregulært, og har bedt om asyl.

Hun sier det da blir et spørsmål om hvorvidt Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) står i veien for Genèvekonvensjonene, som åpner for hennes tolkning. EMK vil motsette seg utlevering dersom Medvedev risikerer tortur eller ikke er sikret en rettferdig rettergang.

Folkerettseksperten viser til artikkel 129 i den tredje Genèvekonvensjonen om krigsfanger – der det står at et land som får en soldat som har begått krigsforbrytelser i sin varetekt, har plikt til å enten straffeforfølge eller utlevere personen.

Da kommer spørsmålet om hvem vi skal utlevere til dersom både Russland og Ukraina spør om å få ham utlevert. Hellestveit sier svaret avhenger av hva begrunnelsen for utlevering er.

– Hvis Russland begrunner utlevering med at de vil straffeforfølge ham for krigsforbrytelser, er det i utgangspunktet de som har primær jurisdiksjon. Russland har både rett og plikt til å straffeforfølge egne styrker for krigsforbrytelser. Ukraina er derimot soldatens fiendestat. Det er ikke gitt at Norge som nøytral makt har anledning til å utlevere en desertert soldat til hans fiendestat.

(©NTB)