Islamsk Råd melder seg ut av samarbeidsråd

 
Foto: Claudio Castello
Islamsk Råd Norge (IRN) sier opp sitt medlemskap i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL). IRN har ikke lenger tillit til rådet.

Det ble vedtatt på IRNs årsmøte 25. mars.

– Det er etter en grundigere helhetsvurdering at IRN har falt på denne avgjørelsen. IRN har ikke lenger tillit til STLs sekretariat, som har ledet til uryddige og uheldige prosesser internt i organisasjonen, skriver IRN i en pressemelding.

I oktober besluttet Islamsk Råd å ta en pause fra STL. Nå er utmeldingen permanent. Bakgrunnen for at IRN tok et halvt års pause, var at arbeidsutvalget i STL i begynnelsen av oktober besluttet å suspendere Islamsk Råd fra samarbeidsrådet.

Islamsk Råd hadde tre representanter i samarbeidsrådet, men den ene trakk seg da det ble kjent at han var tiltalt for underslag av midler som var bevilget av STL. Mannen ble senere dømt for forholdet.

I pressemeldingen takker IRN alle medlemsorganisasjonene i STL for alle årene IRN har vært medlem og ønsker dem lykke til videre.

(©NTB)