Strid om omskjæring deler SV i to

 
Foto: Shanjayan Shan
Forslaget om 15 års aldersgrense for omskjæring av gutter skaper strid i SV. Sentralstyret sa i forrige uke nei til aldersgrense, med Lysbakkens dobbeltstemme.

Sentralstyret var delt på midten, fem stemte for og fem stemte mot. Men med Audun Lysbakkens dobbeltstemme landet SVs sentralstyre på å innstille på å avvise forslaget om å innføre aldersgrense for omskjæring av guttebarn, skriver Klassekampen.

Til helgen skal SVs landsstyre ta stilling forslaget om å innføre aldersgrense for omskjæring av gutter. Saken er krevende for partiet, som utsatte den på forrige landsmøte.

I sentralstyrets begrunnelse for innstillingen heter det blant annet: «(…) reguleringer som dramatisk innskrenker minoriteters rettigheter må både kunne forsvares prinsipielt og praktisk, og med god dokumentasjon på at praksisen er skadelig. En aldersgrense for rituell omskjæring av gutter vil av norske minoriteter – især norske jøder – oppleves som at det blir umulig å gjennomføre en svært viktig religiøs praksis (…)».

Forslaget til landsstyret er fremmet av Eirik Faret Sakariassen, som er kommunalråd i Stavanger:

– For oss handler dette om at en ikke skal gjøre irreversible inngrep i kjønnsorganene til guttebarn. Noe av det viktigste med utviklingen av universelle menneskerettigheter, er at vi ser barn som individer med ukrenkelige rettigheter. Den tradisjonen står sterkt i SV, sier han til Klassekampen.

(©NTB)