Nordic Choice inngår nytt samarbeid med NOAS

Nordic Choice og Petter Stordalen inngår et rådgivningssamarbeid med NOAS for arbeidstakere som risikerer utsending fra Norge.
Foto: News Øresund - Mandus Örbäck/Nicklas Bunck
Nordic Choice Hotels har inngått et samarbeid med Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) om rådgivning og bistand til medarbeidere som risikerer utsending fra Norge. 

Samarbeidet har fått navnet Ali-hjelpen og er oppkalt etter en medarbeider på Clarion Hotel Wisby, Ali Popal, skriver hotellkjeden i en pressemelding.

Ali-hjelpen har vært tilgjengelig for Nordic Choice Hotels sine medarbeidere fra januar 2018, og samarbeidene med NOAS og Rådgivningsbyrån trer i kraft i april 2018.

Formålet med Ali-Hjelpen er å kunne bistå konsernets ledere som trenger rådgivning og hjelp i forbindelse med medarbeidere som av ulike grunner risikerer utvisning. Ali-hjelpen er et hjelpeverktøy og formålet er å gi medarbeiderne hjelp til å fremstille sine saker på en riktig og god måte og sikrestille at myndighetene får best mulig underlag å bedømme den enkelte sak.

– Mange unge mennesker har Nordic Choice Hotels som sin første arbeidsplass og mange utenlandske har sin første norske jobb hos oss. Det er vårt ansvar at de får en god introduksjon til arbeidslivet, at de føler at de blir tatt vare på og er en del av fellesskapet på arbeidsplassen. I forlengelsen av dette ønsker vi å bistå med hjelp til rådgivning der vi ser det finnes et behov for det. Derfor oppretter vi Ali-hjelpen, sier Torgeir Silseth, administrerende direktør i Nordic Choice Hotels.

– Et foregangstiltak
Ali-hjelpen består i at Nordic Choice Hotels bidrar med rådgivning via Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) i Norge i tilfeller som gjelder asyl, arbeids- eller oppholdstillatelse. Behov for ytterligere juridisk bistand vil vurderes på en sak til sak-basis. Samarbeidet inneholder også kursing av ledelse på hotell og hovedkontor i forbindelse med asylspørsmål.

Også i Sverige har Stordalen satt i gang et tilsvarende prosjekt, gjennom Rådgivningsbyrån.

Choice-kjeden har 16.000 ansatte, og av dem har 30 prosent annen bakgrunn enn nordisk. I alt kan kjeden telle 170 ulike nasjonaliteter blant de ansatte.

– I NOAS ser vi Ali-hjelpen som et strålende foregangstiltak, som vi er glade for å kunne bidra til. Norsk politikk og praksis på asylfeltet er komplisert og vanskelig å finne ut av for asylsøkere. Men også for arbeidsgivere og kolleger kan det være vanskelig å orientere seg og finne riktige svar på spørsmål knyttet til beskyttelse, opphold og arbeidstillatelse. Nå når regjeringen endelig åpner for at asylsøkere lettere skal kunne få arbeidstillatelse mens de venter på å få sak behandlet, er det flott at Choice går foran med Ali-hjelpen, sier Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i NOAS.