Tar opp kampen for minoritetskvinnene

Stella Røde Kors Kvinnesenter i Tønsberg er en viktig møteplass for mange minoritetskvinner i Vestfold.
Foto: Google streetview
Stella Røde Kors Kvinnesenter er en litt annerledes kompetansesenter som ønsker å gi minoritetskvinner de redskapene de trenger for å få full nytte av sitt potensiale.

På et gatehjørne i Tønsberg sentrum står det et beskjedent hvitt trehus. Fra mandag til fredag yrer det av liv her. Det lille bygget huser Stella Røde Kors Kvinnesenter, som har som mål å nå ut til og aktivisere minoritetskvinner i hele Vestfold fylke gjennom ulike kurs og aktiviteter.

For kvinnesenteret, som åpnet 18. november 2015, er det hovedsakelig selvrealisering gjennom sosialisering, nettverkskapning og sysselsetting, som står i fokus og som gjenspeiles i de mange kursene som senteret tilbyr. Senteret ønsker med andre ord å fremheve minoritetskvinnen som ressurs.

Opplever stor pågang
Senteret tilbyr 20 ulike kurs i året, og i begynnelsen av 2017 benyttet rundt 200 deltakere seg av kvinnesenteret. Prosjektleder Martine Seth, som også er senterets eneste ansatte, forteller at Kvinnesenteret har opplevd stor vekst på kort tid, og at antallet deltakere nå har steget til 320, der rundt 80-100 stykker benytter seg av ulike kurs hvert semester.

Før snakket jeg lavt, nå snakker jeg høyt!

– Vi har sett en voldsom vekst det siste året. Senteret består nå av 60 frivillige med høy kompetanse. Litt ekstremsport i frivilligheten kan man jo kalle det, ler Seth.

Utdanning og arbeidstrening
En av de største utfordringene som kvinner med minoritetsbakgrunn møter på, er manglende inkludering i storsamfunnet og i arbeidslivet. Stella Kvinnesenter jobber derfor hovedsakelig for å gi kvinnene muligheter til å komme seg ut i både utdanning og i arbeid gjennom ulike språkkurs, samt jobb- og utdanningsrelaterte kurs. To viktige tilbud som omfatter disse områdene er Stella Utdanning og Stella Praktikant.

Stella Utdanning jobber med veiledning av kvinner som enten tar eller vil ta Høgskole her i Norge. Kurset, som administrereres av fire frivillige, tilbyr for øyeblikket tett oppfølging av rundt 60 kvinner.

– De administrerer leksehjelp, gir oppfølging på Folkeuniversitetet, og arrangerer nettverksmøte en gang i måneden som kan bestå av representanter fra NAV og ulike foredragsholdere, forteller Seth.

I tillegg til de sosiale aspektene og fokuset på utdanning, gjennom språkkurs og andre tilpassede kurs, fremtrer arbeidstrening som et spesielt viktig satsningsområde for Tønsbergs Kvinnesenter. Stella Praktikant er en viktig del av dette, og samarbeider med NAV for å videreformidle passende praksisplasser for brukerne av Kvinnesenteret. Kurset, som drives av 10 frivillige, tilbyr videre oppfølging av deltageren på arbeidsplassen.

– De hjelper også til med CV og gir søknadstrening, samt veiledning  én til én , forteller prosjektlederen.

Seth forklarer at det spesielt er i møte med offentlige institusjoner at Kvinnesenteret kan utgjøre en vital forskjell for minoritetskvinnene som forsøker å komme seg ut i arbeidslivet:

– Mange føler at de ikke får så god oppfølging på NAV-kontoret og ellers i det offentlige. Det som er fordelen med frivilligheten er at vi har mye tid, og kan tilby tettere oppfølging. Vi har også i denne sammenheng fått tilbakemelding av samtlige arbeidsgivere som forteller at den tette oppfølgningen har vært avgjørende.

Jobber for å heve kompetanse
For prosjektlederen er det viktig å få frem at Stella er et kompetansesenter som ønsker å gi minoritetskvinnene de redskapene de trenger for å få full nytte sitt potensiale.

– Det er viktig å aktivisere deltagere ved å identifisere og å ta i bruk deres kompetanse, forteller hun.

Dette gjelder ikke bare ute i samfunnet, Seth påpeker at flere av minoritetskvinnene er med på å utføre ulike oppgaver for Kvinnesenteret avhengig av nettopp deres kompetanse. En av minoritetskvinnene er med på å organisere ulike arrangementer som Stella utfører, og at senteret også blant annet har en danselærer fra Peru som leder dansekurs.

«En stor, deilig blanding…»
Av de over 300 kvinnene som benytter seg av senteret, er det hovedsakelig kvinner mellom 30-50 som utgjør den mest markante aldersgruppen. Seth forklarer allikevel at de opplever et stort mangfold av deltakerne og at det ikke er noen folkegruppe, land, språk eller hudfarge som skiller seg ut:

– Det er en stor, deilig blanding av alt mulig, De som benytter seg av Stella kvinnesenter kommer fra steder som Øst-Europa, Sentral-Europa, Afrika, og USA. Folk fra alle deler av verden snakker sammen, og det er flott å for eksempel se en somalier og en chilener stå å prate sammen. Det finnes mange veier til integrering – ikke bare gjennom det å ha en norsk venn.

Viktig møteplass for mange
Til tross for sin relativt korte eksistens har Kvinnesenteret allerede rukket å bli en viktig møteplass og uvurderlig hjelp for de mange som benytter seg av det senteret har å tilby. Carla Alessandra Andaur (35) er en av disse kvinnene. Andaur, som kom til Norge for nær fem år siden fra Chile, har kun benyttet senteret i to måneder og forteller at det allerede har blitt en viktig del av hennes hverdag:

Fått nytt giv: 35-årige Carla Andaur fra Chile har fått nye venner på Kvinnesenteret.
Foto : Privat

– Personlig kommer jeg hit hver dag. Da jeg først kom til Norge, var jeg veldig deprimert. Jeg lengtet hjem og hadde ingen venner. Her har jeg blomstret, forteller hun med latter i stemmen.

Andaur beskriver begrensede norskkunnskaper samt behovet for hjelp til å komme ut i arbeidslivet som viktige årsaker til at hun valgte å oppsøke senteret:

– Jeg tenkte hva skal jeg gjøre nå? Jeg skriver ikke så godt, jeg prater ikke så godt. Jeg syntes at det var flaut å søke jobb så lenge jeg ikke følte meg forberedt.

Andaur har satt seg godt inn i de aktivitetene senteret tilbyr og benytter seg både av datakurs og norskkurs. Hun ønsker å utdanne seg som barnevernspedagog og har blant annet fått hjelp av de frivillige til å søke gjennom Samordna opptak, for å kunne forberede seg på å studere barnevernspedagogikk. Hun forteller videre at hun også har fått tips til utforming av CV, samt fått trening i jobbintervju. Til neste år skal hun i tillegg begynne med flere kurs, inkludert Stella Praktikant.

For Andaur er også det sosiale utrolig viktig. Hun er en av de mange minoritetskvinnene som også benytter senteret som sosial møteplass. På spørsmål om hun har fått venner gjennom senteret, bryter hun ut:

– Å, ja! Jeg kjenner så mange fra forskjellige land nå, og vi snakker om ulike kulturer. Det blir også mye prat med de frivillige. Her kan vi gå inn i norsk kultur og samfunn.

For Stella Kvinnesenter er idéen om selvrealisering viktig, noe som på mange måter har blitt en realitet for Andaur:

– Selvtillit var viktig for meg. Jeg har det mye bedre nå. Før snakket jeg lavt, nå snakker jeg høyt!

Må ta ansvar
For Stella Kvinnesenter blir fokuset fremover å gjøre eksisterende prosjekter og kurs enda bedre. Seth forteller at senteret har en solid kjerne i frivilligheten, men at det er mye utskiftning.

For å opprettholde det nåværende tilbudet trenger de midler fra kommunene.

– Det offentlige må ta ansvar. Vi er i disse tider aktive overfor kommunene og forsøker å skaffe offentlige samarbeidspartnere for penger til å drifte i 2018. Frivillighet koster, så mye av jobben fremover blir å skaffe midler til å fortsette videre.

Seth forteller at mange av minoritetskvinnene engasjerer seg i Kvinnesenterets fremtid ettersom Stella er et tilbud mange ikke har råd til å miste.

– Da går vi i tog, forteller de.

Prosjektlederen forteller at de får gode tilbakemeldinger fra blant annet NAV, helsestasjon, krisesenter og barnevernet, og presiserer også at det kompetansehevende arbeidet de gjør gjennom kursing og oppfølging som er med på å både bedre språkkunnskaper og aktivisere kvinnene, er kostnadsbesparende på lang sikt.

Fakta

Stella Røde Kors Kvinnesenter i Tønsberg ble satt i gang av Tønsberg Røde Kors i 2015 da de så et manglende helhetlig tilbud for minoritetskvinner i Vestfold. Som en respons på behovet for mer utfyllende tilbud av tilpassede kurs for minoritetskvinnene valgte de å lansere kvinnesenteret, som baserer seg på modellen til Stella Oslo, det første av sitt slag. Det ble åpnet i 2012.