Mer kjønnsbalanse med mannlige innvandrere

0
Mannlige innvandrere bidrar til mer kjønnsbalanse på det norske arbeidsmarkedet, viser rapport. 

Viktig dom mot Ubaydullah Hussain

0
Rekruttering til terror kan sammenliknes med medvirkning til drap. 

Sagt siden sist

0
Om innvandring, integrering og rasisme.

Kun to av 69 har minoritetsbakgrunn

0
Kan symbolpolitikk i seg selv føre til varige og gode løsninger på utfordringer om makt og representasjon?

Innvandrerkvinner deltar sjeldnere på mammografiscreening

0
Ny studie viser at innvandrerkvinner har lavere oppmøte til mammografiscreening enn norskfødte kvinner.

Etiopiske og eritreiske flyktninger topper ny arbeidsstatistikk

0
I 2016 var 72 prosent av innvandrerne fra Etiopia i arbeid eller utdanning, kun ett år etter endt introduksjonsprogram, den høyeste andelen blant de største innvandringslandene.