Viktig dom mot Ubaydullah Hussain

 
Foto: Claudio Castello
Rekruttering til terror kan sammenliknes med medvirkning til drap. 

Den norske islamisten Ubaydullah Hussain (32) er i Borgarting lagmannsrett dømt til ni års fengsel for rekruttering av fremmedkrigere til IS. Tingrettens straffenivå på ni år blir opprettholdt, og i tillegg er Hussain nå dømt for rekruttering av Thom Alexander Karlsen. «Rekrutteringen skjedde med kunnskap om de grufulle handlinger fremmedkrigere i ISIL var med på, og vitende om at faren for å dø selv var stor», heter det i dommen fra lagmannsretten.

Dommen er historisk fordi det er første gang noen blir dømt for terrorrekruttering. Og dommen er viktig fordi den gir sterke signaler ut i samfunnet om at slike aktiviteter er alvorlige. Syria-oppholdet har nemlig hatt fatale konsekvenser for flere av dem Hussain har hjulpet. Fire av de åtte mennene Hussain er tiltalt for enten å ha rekruttert eller hjulpet, er drept i kamp for IS. Statsadvokat Frederik G. Ranke sier til NRK at Hussain har spilt en viktig rolle for terrororganisasjonen med hovedsete i Irak og Syria, og på mange måter har gjort seg til IS sin «talsperson i Norge».

– Han har tilrettelagt og fasilitert for folk som skal ned, han har rekruttert sårbare sjeler som har reist til Syria for slutte seg til IS, han har støttet personer i IS med materiell, han har støttet personer i ISIL med penger, og han har hjulpet norske fremmedkrigere med stort og smått. I sum blir dette en svært omfattende virksomhet, uttalte han.

Norske medier ville neppe gitt så mye oppmerksomhet til en talsmann i en nynazisistisk organisasjon.

Utrop er enig. Det å rekruttere til terror er som å medvirke til drap. Derfor er det viktig med streng straff for denne typen rekruttering. 

– Han har åpenbart vært en helt sentral bakmann, og siden han ble pågrepet har det knapt reist ut nye norske fremmedkrigere, selv om det nok også kan skyldes andre forhold, sa Ranke til NTB.

Mediene ga Hussain mye omtale da han representerte Profetens Ummah. Hussain sa under rettssaken at han og Profetens Ummah opererte med en bevisst strategi for å få mest mulig oppmerksomhet i mediene. Spørsmålet er om norske medier lot seg bruke av Hussain. Blant annet videointervjuet til VG ble sterkt kritisert da den ble publisert. Norske medier ville neppe gitt så mye oppmerksomhet til en talsmann i en nynazistisk organisasjon.

Profetens Ummah var en liten gruppe som bestod av få mennesker. De var enten tidligere kriminelle eller var på vei til å bli kriminelle. Hussain brukte bevisst mediene og sosiale medier til å gi falske inntrykk av at gruppa var større enn det var. Og brukte dette til å rekruttere unge i vanskelige livssituasjoner til å krige for IS.

Karrieren til Hussain startet i 2012 som talsperson for Profetens Ummah. I sine tidlige år var Hussain fotballdommer. Hvordan han plutselig begynte å interessere seg for islamisme, er uforståelig, men ganske fort startet Hussain å hevde ekstreme meninger. Høsten 2012 ble Hussain pågrepet og siktet for trusler mot journalist Nina Johnsrud og en annen journalist. Like før han ble pågrepet hadde Hussain på Facebook framsatt det som ble oppfattet som en trussel mot norske jøder. Siktelsen ble utvidet og gjaldt dette. Hussain har parallelt med eller før terrorrekruttering truet journalister, og forsuret det offentlige ordskiftet. Muslimske talspersoner og kommentatorer tok sterk avstand fra ham fordi han ødela for mange ved å stå for en ekstrem tolkning av Koranen. Flere kilder med muslimsk bakgrunn som Utrop er i kontakt med, er veldig glade for dommen. De mener han har ødelagt mye for dem og glad de er “blitt kvitt avskummet i samfunnet,” slik en av dem uttrykte seg.