Sagt siden sist

 
Foto: Arbeids- og sosialdepartementet
Om innvandring, integrering og rasisme.

– Religionsdialog er et avgjørende bidrag til integrering. Nettopp derfor har regjeringen økt midlene til dette formålet. Statsstøtten som utgjør brorparten av finansieringen til både kristne og muslimske trossamfunn, bør ikke gå til organisasjoner som gjennom aktive tiltak viser at de gjør integrasjonsarbeidet vanskeligere.

Cille Ihle og Terje Eide, henholdsvis 1. og 2 nestleder i Stavanger Høyre i et innlegg i Stavanger Aftenblad. Nestlederen mener begge at det er uklokt av Islamsk Opplæringssenter i Hillevåg (IOH) å gi talerstolen til den omstridte konservative predikanten Said Rageah.

– Som leder ved Norges neste universitet håper jeg selvsagt at kunnskapsministeren følger opp med satsninger innenfor vår faglige portefølje. Jeg ønsker at man setter tydelige krav til alle utdanningsinstitusjonene om at det skal utarbeides handlingsplaner for økt mangfold og inkludering.

Leder for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Rune Keisuke Kosaka, til krhono.no.

– For å bygge opp en verdensrike må nasjonalfølelse brytes ned, eller underlegges en europeisk og global identitet. Borgerne må føle seg mer som “verdensborgere” eller “europeere” enn nordmenn.

Sitat fra Frp-politikeren Torkild Åmlands bok «Reformasjon – Guds plan for Norge». Åmland (bildet) ble statssekretær for justis- beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug etter regjeringsutvidelsen i januar.

Åmland skrev boken i 1994, hvor han blant annet ga uttykk for at “homofili er synd, abort ikke noe annet enn mord, EU er en del av Antikrists jobb for å bryte ned grensene mellom nasjonene og den globale økonomien innebærer makt til Djevelen”.

– Dette er en bok som er 24 år gammel og skrevet da jeg var ung og radikal. Jeg tror selvsagt ikke på dette lengre.

Åmland i et intervju med Nettavisen, hvor han snakket ut om boken. Boken ble skrevet i tiden Åmland var medlem av den kristne frimenigheten Levende ord, som han meldte seg ut av i 2008.

– Like før jeg tiltrådte som direktør, fikk jeg en tekstmelding fra Venstres partileder på Stortinget om hvorvidt jeg som leder av SSB kunne stå for hvordan innvandringsregnskapet skulle bli brukt i kampen mot innvandring.

Avgått SSB-direktør Christine Meyer er klar overfor Adresseavisen på at byrået ble utsatt for politisk press, og at det var spesielt tydelig vedrørende innvandringsregnskapet.