Kontaktinformasjon

Utrop er Norges første og eneste flerkulturelle nettportal, avis og TV. Adresse, telefonnummer og e-postadresse til medarbeidere i Utrop:
0Shares

Ansvarlig redaktør:
Majoran Vivekananthan
majoran(a)utrop.no
+47 95 158 758

Postadresse:
Storgata 39
0182 Oslo
Norge/Norway 

Besøksadresse:
Storgata 39, 5. etg (L).

SMS:

+47 95 158 758

Tlf:
+47 22 04 14 61

Annonse
annonse(a)utrop.no

Kundeservice abonnement:
Oppsigelse og faktura må sendes per mail.
[email protected]

Abonnementet løper til det sies opp. Vi refunderer ikke ved oppsigelse. Prisendringer forhåndsvarsles gjennom annonse i Utrop. Den nye prisen gjøres gjeldende også for abonnement som før prisendringen er forskuddsbetalt etter tidligere pris. 

Redaksjonsleder:
Ram Gupta
ram(a)utrop.no

Debattredaktør:
Kim Ericsson
kim(a)utrop.no

Journalister:
Claudio Castello
claudio(a)utrop.no

Eva Holte
[email protected]

Natasza Bogacz
[email protected]

Kristian Mendoza
kristian(a)utrop.no

Salgs- og markedskoordinator:
Ola Gjethammer
ola(a)utrop.no

Vil du være med i Utrop-teamet? 

Tegne, skrive eller hjelpe oss på andre måter?
Send oss et ord på:
majoran(a)utrop.no