Tilbud for flyktninger og innvandrere med høyere utdanning

 
Foto: Illustrasjonsbilde: Claudio Castello
Innvandrere og flyktninger kan søke høyere utdanning på lik linje med andre. Det finnes også egne tilbud for personer med fluktbakgrunn, mange av disse er også åpne for andre innvandrere.
Eva Holte
Latest posts by Eva Holte (see all)

Akademisk praksisplass, kurs i nasjonale fag, innføringskurs med mer kan inngå i et introduksjonsprogram for dem som har rett på det. Ordinære heltidsstudier kan ikke inngå i et introduksjonsprogram, melder Integrerings- og manfoldsdirektoratet (IMDI).

OsloMet tilbyr:
Akademisk praksisplass
Akademisk nettverk, nettkurs (MOOCS) og språkkurs
Kompletterende utdanninger for sykepleiere, lærere realfags-/teknologiutdanning
Nasjonale fag for helsearbeidere som skal ha autorisasjon, for sykepleiere, helsefagarbeidere, leger og tannleger

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet:
Tilbud om gjestestatus i et fagmiljø ved NTNU
Norskkurs for flyktninger med akademisk bakgrunn
Kompletterende utdanning i realfag/ingeniørfag for flyktninger

Vi må komme i gang med produksjon nokså snart.

NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet:
Akademisk praksisplas
Tilbud  om veiledning

Universitetet i Agder: 
Akademisk praksisplass
Mentorordning
Utdanning for tospråklige 

Universitet i Oslo:
Akademisk praksisplass
Akademisk nettverk for flyktninger

Universitetet i Bergen
Akademisk praksis
Norskkurs for flyktninger med akademisk bakgrunn, trinn 2 og 3
Kvalifiseringsprogrammet for tannleger med utdanning utenfor EU/EØS-området
Tilbud om veiledning

Folkeuniversitetet i Oslo, Hamar, Sandefjord, Stavanger, Bergen, Trondheim og Stavanger:
Nasjonale fag for helsearbeidere som skal ha autorisasjon, for sykepleiere, helsefagarbeidere, leger og tannleger.  

Les mer om tilbudene til innvandrere og flykninger med høyere utdanning