Når barnevernet bryter menneskerettighetene

0
Dersom barnevernets fordommer mot innvandrerforeldre og dets innflytelse i rettssystemet fører til brudd på menneskerettighetene er dette alvorlig.

Gutter taper mest på æreskulturen

0
Æreskultur ligger bak krimbølgen i Oslo øst. De som har mest å tape, er gutter og unge menn. 

Attiq Sohail tåkelegger faktiske forhold

0
Kampen for en samordnet innsats mot ukultur er ikke en avsluttet aktivitet. Snarere tvert imot, skriver den muslimske filosofen Farhan Shah i denne kommentaren. 

Vi skaper ghettoer når vi ikke satser på integrering

Segregeringen i Oslo er et problem som ikke blir tatt nok på alvor, skriver Unge Venstres Katja Busuttil i denne kommentaren.

Vil kutte støtten til teatre som ikke når innvandrere

0
Vi bør kutte i støtten til teatre, orkestre og andre publikumsrettede kulturinstitusjoner som ikke når et flerkulturelt publikum. Det mener Transnational Arts Production (TrAP).

Angriper radikalfeminister og forsvarer pedofile

0
Samtale med redaktøren av Subjekt om å tale på vegne av de stemmeløse.

Kontaktinformasjon

0
Utrop er Norges første og eneste flerkulturelle nettportal, avis og TV. Adresse, telefonnummer og e-postadresse til medarbeidere i Utrop:

En ny type ambassadører for Dansens Dager

0
Tabanka Dance Ensemble er offisielle ambassadører for årets utgave av Dansens Dager. Utnevnelsen signaliserer at et langt bredere spekter av dansere er fullverdige norske ambassadører, mener en henrykt kunstnerisk leder Thomas Prestø.