Vi skaper ghettoer når vi ikke satser på integrering

Oslo er en segregert by, og denne problemstillingen må tas på alvor, mener kommentarskribenten (Foto: Illustrasjon).
Segregeringen i Oslo er et problem som ikke blir tatt nok på alvor, skriver Unge Venstres Katja Busuttil i denne kommentaren.
0Shares

Vi har bydeler med opptil åtte års forskjell på forventet levealder, bydeler hvor nesten to tredjedeler av barna er fattige og bydeler der minoriteter er majoritet. Det er ingen hemmelighet at fattigdom rammer i størst grad folk med lite eller ingen utdanning.

Vi må ta ekskluderingsproblematikken på alvor, er tonen fra Katja Busuttil, styremedlem i Unge Venstre.
Foto : Privat

Ungdomskriminaliteten vokser
Det er problematisk at elever i flere av Oslo øst-bydelene faller ut av skolesystemet. I enkelte bydeler er det så mange som 44 prosent av elevene som ikke fullfører videregående skole på et femårsløp.

Flere elever starter skolegangen med kritisk dårlige språkferdigheter og lav sosial kompetanse.

Det er en utvikling man ikke bare kan sitte og se på, for parallelt med dette vokser ungdomskriminaliteten.

Foreldre må inkluderes
Unge som faller ut av skolesystemet er mer utsatte for arbeidsledighet og trygdeslaveri. Lettjente penger gjennom salg av rusmidler er en alternativ utvei. Dette er også en tendens som sprer seg blant yngre. Det er attraktivt å være løpegutter for langere når man er under kriminell lavalder, da er det ikke uvanlig å bli betalt i form av penger og dop.

Dersom man vil endre på den onde sirkelen som preges av fattigdom, dårlig skolegang og kriminalitet er man helt avhengig av et mer robust støtteapparat som kan fange opp ressurssvake familier. For å kunne løfte opp elevene som ligger an til å falle ut av systemet, er det ikke nok å ta en prat med gjeldende elever, foreldre må inkluderes i samtalen, for barn kan ikke ta et voksenansvar.

Fattigdom påvirker livskvalitet og trygghet
I et robust støtteapparat blir det lagt til rette for at det er god tilgang til fritidsaktiviteter uavhengig av foreldres lommebok. Det er erfart at i områder hvor fritidsklubber har blitt lagt ned, har tendensene til gjengdannelse vokst. Det er klart at fritidsklubber koster, men er det ikke verdt hver eneste krone dersom det forebygger ungdomskriminalitet og livskvaliteten til enkelte og alle i vår hovedstad?

I et langsiktig løp er det dessuten gunstig å avse velferdspenger til fritidsaktiviteter, dersom
det forebygger kriminalitet og reduserer antall ’’dropoutelever’’. Når det kommer til’’ drop-out’’, må det skapes en alternativ utvei for de som verken får vitnemål eller fagbrev, for det er åpenbart at majoriteten av disse ikke får den samme livskvaliteten og kulturelle kapitalen som de hadde fått gjennom fullføring av videregående skole.

Større satsing på integrering er nødvendig for å stoppe segregeringen som er under utvikling. For det handler ikke om at enkelte har finere klær eller bil enn andre, men at fattigdom i enkelte bydeler påvirker både livskvalitet og trygghet i det samfunnet vi alle er en del av.

Kilder: 

Bydeler og levealder:
http://akersposten.no/nyheter/bor-du- i-vestre- aker-eller- ullern-lever- du-lengst/19.1326

Segregering:
http://forskning.no/etnisitet-demografi- okonomi-samfunnsgeografi- samfunnskunnskap-
sosiale-relasjoner- velferdsstat/2014

http://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/182507?_ts=146dca4def8

Fullføring av vgs/femårsløp:
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og- administrasjon/statistikk/barnehage-skole- og-hoyere-utdanning/frafall- i-videregaende- opplaring/#gref

Fattige barn og barn som selger dop:
https://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/oslo-st- kriminaliteten-ker-eksplosivt/3423389518.html

https://www.medier24.no/artikler/nrk-dro- til-oslo- ost-og- ble-skremt- kanskje-de- burde-ha-jobbet-litt- mer-med- denne-saken/378206

Ungdomsklubber motvirker gjengdannelse:
https://www.dagbladet.no/kultur/hvorfor-oker- ungdomskriminaliteten/69414116

Minoritet er majoritet:
https://www.aftenposten.no/osloby/i/LaLQ/I-to- av-fire- bydeler-i- Groruddalen-har- flertallet-innvandrerbakgrunn