Foto: Kurdistan Media
Debatt: Iran har stengt flere grenseoverganger mot Irak, noe som har rammet samfunn i iransk Kurdistan hardt. Til tross av trusler, arrestasjoner og bruk av anti-opprørsstyrker holder en over to uker lang streik koken.

Arbeidere i Øst-Kurdistan har i flere byer gått ut i streik mot det iranske regimet. Søndag den 15. april stengte Iran grensen til til Irak ved de to øst-kurdiske byene Baheh og Javanrud, og grensen har fremdeles ikke blitt gjenåpnet.

Som svar på dette har det øst-kurdiske folket i flere byer protestert mot grenseblokade, arbeidsledighet og matmangel.

Streiken har holdt på siden 15. april, en streik som fortsatt vedvarer. Folk krever at det iranske regimet skal åpne grensene i Øst-Kurdistan, og sier at dersom iranske myndigheter ikke gjør dette så vil streiken fortsette.

Foto : Kurdistan Media

Flere øst-kurdiske byer får svært viktige inntektskilder fra grensehandelen og hverdagsøkonomien er helt avhengig av at grensen er åpen. Dette fordi Irans regime ikke har investert og ikke har bidratt med industri eller andre arbeidsplasser i området. I løpet av årene etter opprettelsen av den islamske republikken har offisiell propaganda om øst-kurdiske områder fortalt investorer at området er utrygt på grunn av de øst-kurdiske politiske partiene, som Komala og PDKI, og at det er farlig å investere der.

Saeed Jalili, representant for den øverste lederen i Iran, kom til Baneh, der han møtte demonstrantene. Han lovet å videresende bekymringsmeldingene til Irans myndighet for å løse problemene. Samtidig klaget flere av demonstrantene til Saeed Jalili at regjeringen istedet for å forsøke å løse problemet, istedet sender anti-opprørsstyrkene til Øst-Kurdistan. Videre tok demonstrantene opp at ti kolbarer (de som frakter varer over grensen) ble drept mens styrkene fra Iran takker de som dreper kolbarer.

Kurdere i Iran har lenge vært utsatt for omfattende diskriminering. De sosiale, politiske og kulturelle rettighetene deres har blitt undertrykt, i likhet med de økonomiske. Kurdiske regioner blir systematisk neglisjert, noe som har ført til vedvarende fattigdom.

Grenseblokaden skaper økonomisk krise for det øst-kurdiske folket. Dette forårsaker at mange blir arbeidsløse, mens folk i flere byer rett og slett mister tilgangen på mat. I tillegg til grensestengningen er tidligere økninger i tollsatsene, samt høy arbeidsløshet og fattigdom det som har utløst streiken.

I flere byer har protestene blitt uttrykt ved å rulle ut en svær og tom duk uten mat på, først i hovedgaten og smug i Baneh og Javanrud, før protestene spredde seg.

Foto : Kurdistan Media

18. april gikk folk i de sju byene Mahabad, Piranshahr, Sardasht, Javanrud, Marivan, Saqqez og Baneh også ut i streik mot det Iranske regimet.

21. april sluttet to andre byer seg til streiken. Alle arbeidsplasser, butikker og markeder i de byene er stengt, og ingenting kan selges eller kjøpes. Folk er hjemme, og de har holdt seg borte fra arbeidsplassene sine. I noen byer er det helt stille, og gatene er tomme for folk.

Demonstrantene roper og sier at de har behov for mat på sine tomme duker.

Minst tolv arbeidere har blitt arrestert av det iranske regimet og ingen informasjon er tilgjengelig om skjebnen til disse, melder Kurdistan Media.

Ifølge kurdpa.net har styrker fra Den islamske revolusjonsgarden advart de streikende i Baneh og Javanrud at de må avslutte sine aksjoner og styrkene tvinger folk til å stille på arbeidsplassene sine, men de protesterende nekter fremdeles.

En iransk representant som tilhører til byen Sardasht meldte den 18. april i parlamentet at rundt 80.000 har vært arbeidsløse i Øst-Kurdistan de siste dagene, på grunn av stengingen av grensen.

Oppdatering: Ifølge kurdistanmedia.com har det iranske regimet  anti-opprørsstyrker til byen Baheh og byen er nå helt militarisert. 

Opprinnelig publisert på Radikal Portal. Gjengitt i sin helhet på utrop.no etter avtale med nettstedet og tekstforfatteren. Foto med tillatelse fra Kurdistan Media.