En ny type ambassadører for Dansens Dager

Tabanka er årets ambassadører på Dansens Dager. Her i Operaen med forestillingen Rythm, Roots and Revolution
Foto: Tabanka Dance Ensemble
Tabanka Dance Ensemble er offisielle ambassadører for årets utgave av Dansens Dager. Utnevnelsen signaliserer at et langt bredere spekter av dansere er fullverdige norske ambassadører, mener en henrykt kunstnerisk leder Thomas Prestø.  

Fredagens åpningsseremoni er startskuddet for en helg i dansens tegn, der amatører, entusiaster og profesjonelle danser seg gjennom 200 arrangementer over hele landet.

Det er Danseinformasjonen, nasjonal koordinator for arrangementet, som har utpekt Tabanka Dance Ensemble til årets ambassadører for arrangementet. 

Les om arrangementet på Facebook

Henrykt
Kunstnerisk leder, koreograf og en av grunnleggerne av det meriterte dansekompaniet, Thomas «Talawa» Prestø, er henrykt over ambassadørrollen som Tabanka Dance Ensemble er tildelt ved Norges største dansearrangement.

Koreograf og kunstnerisk leder for Tabanka Dance Ensemble,Thomas Prestø.
Foto : Thomas Prestø Foto/Kilian Munch

– Det er jo fantastisk, både som validering og bekreftelse av sjangeren. Det er jo en måte sjangeren blir offisiell på og tatt inn i det norske kunstlivet. Det er en enormt inkluderende aktivitet fordi sjangeren blir åpnet opp for enda flere deltakere enn noen gang før, forteller han til Utrop.

Ensemblet har koreografert Dansens Dager-dansen, som under åpningsseremonien fredag skal fremføres av flere hundre danselystne på Operataket i Oslo.

For Prestø er inkluderingen i et slikt arrangement svært viktig av flere årsaker.

Melaninrike nordmenn
– For oss handler det om inkludering. Det handler om identitet, ettersom det sier noe om det norske dansefeltet og dets identitet. Det er et veldig positivt signal som det norske dansefeltet velger å sende, ved å kommunisere at folk som ser ut som oss, er fullverdige norske ambassadører.

– Selv om vi har bakgrunn fra mange forskjellige land og ofte blir betraktet som et innvandrer-kompani, består kompaniet hovedsakelig av nordmenn, melaninrike nordmenn.

Antirasistisk arbeid
Tabanka Dance Ensemble, som er det eneste dansekompaniet i Norge som jobber innen afrikansk-estetisk samfunnsdans, har siden oppstarten i 2007 spredt danseglede og kunnskap om sjangeren både i Norge og i utlandet. I tillegg til å levere dans på et høyt kunstnerisk og teknisk nivå, er kompaniets antirasistiske arbeid en like viktig del av det de driver med.

– Det er umulig for oss å jobbe kunstnerisk uten å også jobbe antirasistisk. Dansekompaniet er noe unikt. Det er et profesjonelt dansekompani som gjør scenisk dans på høyt nivå, men konseptet handler også om at alle danserne i kompaniet er trente ungdomsarbeidere, som bruker dans og kultur som metode i forebyggende ungdomsarbeid.

For Prestø er det også viktig å presisere at drivkraften bak dette arbeidet er å fungere som en motvekt til den marginaliseringen mange minoritetsungdom opplever.

– Tabanka har som mål å kompensere for at melaninrike ungdommers talent i aller høyeste grad ignoreres og marginaliseres i Norge. Det er altså et sted for talentutvikling og validering av det talent som finnes der. Vi er også opptatt av å lage kunst av høy kvalitet, som er representativt og som resonerer med store deler av befolkningen, men som også bringer opp på scenen et arkiv, en erfaring og en identitet som ellers er marginal på det norske kunstfeltet, forklarer han.

I 2017 fikk dansekompaniet OXLO-prisen for sitt arbeid mot rasisme og sitt målrettede arbeid, med spesielt flerkulturelle ungdom, ettersom de anvender dansen som et verktøy for å ta opp spørsmål knyttet til blant annet identitet og tilhørighet.

Unik teknikk
Gjennom den kunstneriske lederens iherdige innsats over 20 år, huser kompaniet en egen utviklet teknikk, «Talawa-teknikken» som ifølge Prestø er en av verdens få fullt kodifiserte teknikker for afrikansk-estetisk og afrikansk diaspora-estetisk dans, som baserer seg på 81 afrikanske og 56 karibiske danser.

– Det at den er fullt kodifisert betyr at den er fullt systematisert, i form av øvelser, tekniske korrekser med posisjoner, stillinger og så videre. Det finnes rett og galt, og det finnes maler og prinsipper for hvordan man tilnærmer seg bevegelsene.

Prestø understreker videre at teknikken er alt annet enn enkel.

– Teknikken er først og fremst en fysisk polyrytmisk teknikk, hvor man gjennom å isolere kroppen, kan bevege flere kroppsdeler uavhengig av hverandre i ulike rytmer samtidig. Her må det derfor en god del koordinasjons-trening til. Ballett jobber med ett senter, men afrikansk dans har opp til syv sentere som beveger seg samtidig.

Danser for å bryte ned stereotypier
Gjennom å utøve den spesielt utviklede teknikken på scener rundt omkring i Norge så vel som internasjonalt, sprer koreograf Prestø og de andre danserne i kompaniet kunnskap om en sjanger som ofte har blitt misforstått og undervurdert.

– Dessverre påvirkes sjangeren, som er sterkt tilknyttet afrikansk estetikk og kultur, av en over 500 år lang historikk med rasisme og bevisst feilinformering. Slavene kunne nemlig ikke ha en kultur, de skulle være barbarer. Derfor blir afrikansk dans som oftest beskrevet som vill, barbarisk, organisk, primitiv. En konsekvens av dette synet, er den oppfatningen at evnen til å danse denne form for dans er noe som er medfødt. Det stemmer jo ikke. Det å kunne danse polyrytmisk, og kunne isolere flere kroppsdeler samtidig, er ferdigheter som må trenes opp.

Prestø forklarer videre at det er slike assosiasjoner og antakelser som har ført til at denne form for dans ofte har blitt undervurdert og lite sett. Gjennom sitt arbeid fokuserer dansekompaniet på å bryte ned de ulike stereotypier som slike negative antakelser fører med seg.

– Det er jo en rasistisk stereotypi. Det er det samme som at man antas å løpe raskt fordi man er svart. Bolt blir fratatt hans enorme disiplin og fysiske trening fordi man snakker om talentet hans som medfødt. Man blir ikke verdens raskeste mann fordi man ble født sånn. Så vi blir hele tiden fratatt intelligens, fratatt disiplin, fratatt arbeidsinnsats fordi det tilegnes en eller annen form for medfødt evne.

Lager kunst for alle
For Tabanka Dance Ensemble, som består av 11 dansere med bakgrunn fra 15 forskjellige land, handler mye av deres arbeid om å ta opp spørsmål knyttet opp mot identitet og tilhørighet, spesielt med tanke på arbeidet med flerkulturell ungdom.

– Vi kjemper for å utvide den melaninrike identiteten, den afrikanske identiteten, den karibiske identiteten i Norge, som veldig ofte blir flatet ut. Vi jobber for å sørge for at ungdom som er mørke på mange ulike måter og mange ulike tilleggsidentiteter, også skal kunne kjenne seg igjen.

For Prestø og dansekompaniet er det likevel viktig å få frem at de lager kunst for alle.

– Her i Norge er det litt vanskelig å snakke om identitet. Det er så ungt for det norske språket å skulle snakke om flere ulike identiteter, og det virker ofte mer ekskluderende når man snakker om en identitet enn det bør være. Vi i Tabanka snakker fra et perspektiv og en identitet, men vi snakker til alle.

Gjennom årets deltakelse i Dansens Dager, og med deres spesielt koreograferte dans for anledningen, som tilbyr en smakebit av det sjangeren har å by på, håper Prestø at ensemblets bidrag danner et utgangspunkt for videre læring, utforskning og deltakelse i sjangeren.

For de som også ønsker mer enn en smakebit av det ettertraktede dansekompaniet, spiller Tabanka Dance Ensemble forestillingen I:Object med urpremiere på Dansens Hus 1-4 november.

Fakta:

– Danseinformasjonen er det nasjonale informasjons- og kompetansesenteret for dansekunst.

– Dansens Dag ble etablert av UNESCO i 1982. Målet er å løfte frem verdien av dansekunst og betydningen dans kan ha både for et samfunn og for enkeltindividet, samt jobbe for å gi dans et bredere publikum.

– Tidligere ambassadører er Th’Line, Sudesh Adhana, Jens Jeffry Trinidad, Tine Erica Aspaas, Guro Nagelhus Schia, Ingrid Lorentzen, Belinda Braza og Hallgrim Hansegaard.

– Hvert år lager Danseinformasjonen en Dansens Dager-dans som er tilgjengelig som en instruksjonsvideo og som danses av flere tusen barn og unge over hele landet klokka 12.00 på åpningsdagen av feiringen (fredag 27. april).