Skribent positiv til straffeforfølgelse av «neger»-bruk

 

Sakens bakgrunn var en krangel i 2015 mellom en 24-årig mann og en annen mann med somalisk opprinnelse, hvor den somaliske mannen ble kalt “jævla neger”. 24-åringen ble dømt i to rettsinstanser, ifølge en NTB-melding som ble viderepublisert på utrop.no

Saken ble anket til Høyesterett, som opprettholdt kjennelsen om at ytringen rammes av straffeloven.

– Viktig signal
Historikeren Yacoubi Cisse, som blant annet har forfattet boken Afrikanere i Norge, sier til Utrop at dette er et viktig signal fra landets høyeste juridiske instans.

– Jeg ser dette som et viktig steg for å bekjempe rasistiske ytringer. Vi må huske at dette ordet ikke er nøytralt. Vi må huske at dette ordet har en vond fortid, siden den kan spores tilbake til slavehandelen, hvor Danmark/Norge var delaktig.

Han legger til at dette også må sees på som en historisk bestemmelse:

– For Høyesteretts del er vel dette første gang de fastslår at å bruke et uttrykk som “jævla neger” er straffbart.

Grensetydeliggjøring
Leder i Antirasistisk senter, Rune Berglund Steen, mener det er liten tvil om at utsagnet er rasistisk.

– At Høyesterett har stadfestet at dette kan rammes av straffeloven er positivt. Her er det snakk om en type rasistisk utskjelling som mange med afrikansk bakgrunn utsettes for, og det er viktig at Høyesterett tydeliggjør samfunnets grense, sier han til Utrop.

Rune Berglund Steen i Antirasistisk Senter sier det er liten tvil om at utsagnet fra 24-åringen som fikk anken sin forkastet av Høyesterett er rasistisk.
Foto : Youtube screenshot

– Samtidig skal man være oppmerksom på at et rasistisk utsagn av denne typen typisk vil utløse en bot, ikke fengselsstraff, påpeker han.

– Når tiltalte akkurat i denne saken ble dømt til fengselsstraff, hadde det nok sammenheng med at vedkommende også ble funnet skyldig i flere andre forhold. Hvis man skal bli dømt til fengsel utelukkende på grunn av en ytring, er terskelen normalt høyere. Det må normalt være snakk om ytringer som i seg selv har et voldelig karakter, eksempelvis et ønske om å utrydde en folkegruppe, og selv det vil i noen tilfeller bare utløse en bot, ikke fengselsstraff.