Forbud mot omskjæring splitter Humanistisk Ungdom

Omskjæringsdebatten splitter Humanetisk Ungdom.
Humanistisk Ungdom sier foreløpig nei til forbud mot omskjæring. Saken skal behandles på organisasjonens landsmøte den siste helga i april.

Da sentralstyret i Humanistisk Ungdom i mars gjennomgikk hvilke kapitler som skal inngå i prinsipprogrammet, var meningene delte i spørsmålet om forbud mot rituell omskjæring. Et forslag om å forby omskjæring kom ikke med i programmet.

Avgjørelsen ble tatt med minst mulig margin, der HU-leder Kristoffer Stokkeland som ikke ønsker et forbud, avgjorde saken med dobbeltstemme. Saken skal nå behandles på ungdomsorganisasjonens landsmøte den siste helgen i april, der forslaget vil bli fremmet på nytt, melder fritanke.no, medlemsavis for Human-Etisk Forbund.

Uenige
Dermed er Humanistisk Ungdom (HU) inntil videre uenige med moderorganisasjonen, seks år etter at Human-Etisk Forbund enstemmig vedtok å gå inn for et forbud mot omskjæring. Til Fritanke.no uttaler Stokkeland at han ikke vet om et forbud er det beste virkemiddelet for å få slutt på omskjæring.

– Jeg er selvsagt enig i at dette er en uheldig praksis. Jeg er bare ikke sikker på om forbud er rette veien å gå. Det er andre virkemidler som burde ha vært prøvd, sier Stokkeland.

HU-lederen foreslår flere alternative virkemidler for å få slutt på omskjæring; som å gå i dialog med jøder og muslimer, og åpent støtte de innenfor disse gruppene som ønsker å endre praksis, samt å avvikle offentlig tilrettelegging som i dag skjer ved at sykehus tilbyr omskjæring.

Stokkeland er også usikker på om skadevirkningene av gutteomskjæring er så store som en del av motstanderne vil ha det til, og sier at det ikke finnes klare medisinske svar på dette.

Er det et overgrep?
Uenighet i spørsmålet om omskjæring kan klassifiseres som et overgrep er bakgrunn for spittelsen i HUs sentralsstyre. For HU-lederen er det klart at han ville vært for et forbud mot omskjæring hvis det kan betraktes som et overgrep.

– Hvis dette kan klassifiseres som et overgrep mot nyfødte barn, er jeg ikke i tvil. Da burde det være forbudt. Da ville argumenter som for eksempel at et forbud vil gjøre det «umulig å leve som jøde i Norge» falle. Hvis en religion er avhengig av overgrep, må religionen vike, uttaler han.

Likevel er han usikker på om praksisen kan regnes som et overgrep grunnet usikkerheten rundt de medisinske skadevirkningene.

15-årsgrense
Nestleder i HU Øistein Sommerfeldt Lysne er blant dem som mener at organisasjonen bør gå inn for en 15-årsgrense for omskjæring, som i realiteten forbyr omskjæring slik den praktiseres blant jøder i dag.

– Omskjæring er problematisk i forhold til flere menneskerettigheter, også trosfriheten. Omskjæring setter et religiøst merke på et forsvarsløst barn som de aldri vil bli kvitt, sier han til fritanke.no.