Færre får asyl i Sverige og EU

Færre flyktninger forventes til Norge, ifølge nye prognoser. Illustrasjonsbildet viser flyktninger på en togstasjon i Tyskland etter ankomst.
Foto: Josh Zakary
I løpet av det siste året har færre fått asyl i EU-landene. I Sverige har antallet avslag nesten fordoblet seg.

I fjor avviste EU-landene 700.000 av totalt 1,2 millioner asylsøknader, viser tall fra Eurostat, EUs statistikkontor.

Ifølge europaportalen.se er Sverige det EU-landet hvor avslagsprosenten har økt mest mellom 2016 og 2018 (se bildefaksimilet). Landet har gått fra å avvise en tredjedel av asylsøknadene til å avvise rundt 60 prosent av søknadene.

 
Foto : Skjermdump/europaportalen.se

Opptil 79.980 asylsøkere fikk prøvd saken sin i Sverige. Av disse fikk 31.235 innvilget asyl, mens 48.745 fikk avslag.

Flest i Tyskland, færrest i Øst-Europa
I 2017 bevilget Tyskland flere asylsøknader enn resten av de andre EU-landene tilsammen, med 394 asylinnvilgninger per 100.000 innbyggere. Østerrike kom på andre plass, med 387 innvilgninger, mens Sverige var det tredje mest generøse landet med 300 innvilgede asylsøknade.

Samtidig havnet tre tidligere øst-blokkland på den andre enden av skalaen. Slovakia, Tsjekkia og Polen bevilget alle en person asyl per 100.000 innbyggere.

Når det gjelder nasjonalitet er det fortsatt syrere, afghanere och irakere som får innvilget flest asylsøknader, både i Sverige og EU. 175.800 av de asylinnvilgede var syrere, noe som utgjør 33 prosent av alle som fikk beskyttelse i EU. 100.700 (19 prosent) var afghanske borgere, mens 64.300 (12 prosent) var irakere.