Norske muslimer taktiske i omskjæringsdebatten

Lovforslaget om rituell omskjæring av guttebarn er nå til behandling i helse- og omsorgskomiteen. Innstilling skal være klar 12. juni.
Foto: Illusjonsbildet: Flickr.com/Shubert Ciencia
Et forbud mot nikab vekker engasjement blant muslimer selv om det vil ramme svært få. Et forbud mot omskjæring vil ramme nesten alle muslimer, men da er det taust. Hvorfor?

I artikken går det fre, at det er opplagte historiske grunner til at en lov som i praksis vil kriminalisere det å være tradisjonell jøde i Norge, fører til sterke reaksjoner. Men likevel, hva med retten til å være tradisjonell muslim? Er ikke den like mye verdt? Hvorfor reagerer ikke muslimer sterkere på dette?

Linda Noor er norsk konvertitt til islam, leder i Minotenk, og selv kritisk innstilt til omskjæring. Hun tror årsaken kan være mer av taktisk og strategisk art.

 
Foto : Privat

– Inntrykket er at mange ganske enkelt innser at argumentene om jødenes situasjon har mye større kraft enn hvis man skulle begynne å argumentere for at også muslimer rammes av dette. Ja, kanskje ville til og med et opprop for muslimers rettigheter i denne sammenhengen virke mot sin hensikt, i lys av de muslimfiendtlige holdningene som eksisterer i samfunnet.

– En debatt som er betent
Hun ser at mange vegrer seg fordi debatten er veldig betent.

– Beskyldninger om at man driver med lemlestelse og mishandling av barn er belastende å bli møtt med. All ære til Ervin Kohn fra Det mosaiske trossamfunn som deltar i debatten på en så nøktern og saklig måte, sier hun.

Anbefaling eller plikt?
Basim Ghozlan. styreleder i Oslo-moskeen Rabita og en av initiativtakerne til paraplyorganisasjonen Muslimsk dialognettverk. forklarer at for muslimer er det sterkt religiøst anbefalt å omskjære, men at det er ikke en plikt slik som i jødedommen.

Foto: Arkiv.
Foto : Privat

– Profeten Mohammad oppfordret til omskjæring av nyfødte guttebarn ved den syvende dagen eller senere. De fleste muslimer oppfatter det som en religiøs plikt, selv om det strengt tatt ikke er det, sier han til fritanke.no.

I motsetning til i jødedommen, har heller ikke islam noe krav om når omskjæringen må skje. Ghozlan forteller at de fleste likevel liker å gjøre det så tidlig som mulig.

– Igjen, her er det ingen absolutte krav, men mange muslimer gjør det en uke etter fødselen, sier han videre

Klikk her for å lese hele saken