Kripos: Antatt Wagner-avhopper har overlevert digitalt materiale

Andrej Medvedev, som sier han har rømt til Norge og hoppet av fra leiesoldatgruppa Wagner, har overlevert digitalt materiale til politiet, sier Kripos.

Andrej Medvedev, som sier han har rømt til Norge og hoppet av fra leiesoldatgruppa Wagner, har overlevert digitalt materiale til politiet, sier Kripos.

– Medvedev hadde med seg noe digitalt materiale som er overlevert til politiet. Dette blir gjennomgått, men vi ønsker ikke å si noe ytterligere om dette arbeidet, opplyser Kripos.

De har gjennomført flere avhør med Medvedev.

– Vi ønsker å fortsette med avhør av russeren. Han har fortsatt status som vitne, og har med det ingen plikt til å forklare seg for politiet. Medvedev har gitt uttrykk for at han vil forklare seg videre.

Kripos ønsker ikke å gå inn på hva han har forklart i avhørene, eller hvordan disse har foregått.

– Flere enheter i politiet får spørsmål fra mediene om sikkerheten til Andrej Medvedev. På vegne av politiet kan vi si at det aktuelle politidistriktet har iverksatt tiltak for å ivareta
sikkerheten, både synlige og ikke-synlige tiltak.

De vil ikke si noe om hvilke tiltak det er snakk om.

Medvedev har forklart norsk politi at han har hoppet av fra den beryktede leiesoldatselskapet Wagner-gruppen. Han flyktet til Norge 13. januar. Han satt en tid internert på utlendingsinternatet på Trandum, men ble løslatt 25. januar.

Han har bedt om ikke å bli utlevert til Russland og sier at det vil bety døden for ham.

(©NTB)