Asylsøkere får opphold etter rettshjelp

Flere asylsøkere som har vært i kontakt med NOAS – Norsk organisasjon for asylsøkere, opplever å få opphold etter å ha fått sakshjelp (Foto: Illustrasjon).
Foto: Derek Mindler
I 2017 fikk 101 personer opphold i Norge etter rettshjelp fra NOAS. Dette er halvparten av personene som fikk svar fra utlendingsmyndighetene, etter at organisasjonen var engasjert i saken.
0Shares

Flesteparten av asylsøkerne som kontakter NOAS, har fått endelig avslag fra UNE. Et slikt vedtak er vanskelig å endre, melder Dagens Perspektiv.

– NOAS avviser mange av sakene vi mottar, fordi vi mener det ikke er realistiske muligheter for å endre resultatet. Selv om vi kan være uenige i at det er gitt avslag i en sak, vil det ofte være vanskelig å få vedtaket omgjort. Asylsøkere som får saken avvist hos oss, får en forklaring på hvorfor vi ikke ser grunnlag for å gå videre med den, skriver NOAS på sine egne nettsider.

Halvparten fikk opphold
NOAS fikk svar fra UNE i sakene til 203 personer i 2017. Halvparten av dem fikk oppholdstillatelse etter at NOAS hadde engasjert seg i saken.

I saker hvor NOAS deltok i nemndmøte, fikk 98 prosent av personene innvilgelse.

–  Dette er mennesker som hadde rett til opphold i Norge, og som har fått denne retten oppfylt med bistand fra oss, går det videre frem i skrivet fra NOAS.

Statistikken fra NOAS viser følgende innvilgelsesprosent blant ulike asylsøkergrupper:

1) Afghanere (55 prosent).
2) Eritreere (38 prosent).
3) Etiopere (29 prosent).
4) Irakere (42 prosent).
5) Iranere (41 prosent).
6) Statsløse (56 prosent).
7) Andre land (75 prosent).