Helleland ber idretten inkludere flere

 
Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor
Tilskuddsordningen mot barnefattigdom har aldri vært større. Nå må idretten og kulturlivet ta et større ansvar, og inkludere flere, mener barneminister Linda Helleland (bildet).
0Shares

– Mange idrettslag, trenere og lagledere er flinke til å oppdage disse barna og finne praktiske løsninger lokalt, men jeg savner et mer offensivt og strategisk arbeid på ledernivå i idretten og fra kulturlivet generelt, sier Helleland til NTB.

– Barn som vokser opp i lavinntektsfamilier skal ha muligheter for å delta på ferie- og fritidsaktiviteter på lik linje med alle andre, sier barne- og likestillingsministeren.

Helleland mener samarbeidet mellom skole og frivillighet må bli bedre.

– Skolene er nærmest til se hvilke barn som står utenfor og kan ha behov for et fritidstilbud. En bedre dialog mellom foreldre og frivillighet må på plass for å gi et tilbud til barna som trenger det aller mest. Det er for mye silotenkning i dag, sier hun.

Rekordpott
Regjeringen har nå fordelt årets tildelinger gjennom den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom. Til sammen gis det om lag 270 millioner kroner til 747 tiltak – den største tildelingen noensinne. Ordningen er styrket fra om lag 100 millioner i 2014.

– Vi vet at det er tøft for barn og unge å skille seg ut, når de ikke kan delta på fritidsaktiviteter sammen med jevnaldrende. Med målrettede tilskudd sikrer vi at flere barn får bedre liv gjennom at de også får være med, sier Helleland.

Spennvidden er stor når det gjelder tiltakene i ordningen. Her kan for eksempel barn fra utsatte familier bli hentet fra skole og barnehage og få leksehjelp, et næringsrikt måltid og delta i friluftsaktiviteter, lek og spill.

Inkludering
Helleland framholder at innvandring er en del av forklaringen på at barnefattigdommen vokser i Norge. Hun mener kulturlivet og idretten er en spesielt god inkluderingsarena.

– Det er høye kostnader for å være med i mange idrettslag. For mange barnerike familier blir den samlede kostnaden umulig å bære. Da er det greit å vite at regjeringen i fritidserklæringen slår fast at alle barn skal ha anledning til å delta på minst én organisert aktivitet, sier Helleland.

– Dette er noe vi jobber med hver eneste dag, svarer breddeidrettssjef Anja Veum i Norges Idrettsforbund.

– Vårt råd til regjeringen er at det i hver kommune er penger tilgjengelig for å dekke kontingent og treningsavgift for den enkelte, og at idrettslag kan gi beskjed til kommunen når noen trenger støtte for å delta, tilføyer Veum, som mener støtteordningene gjennom Nav-systemet ikke fungerer godt nok i dag.

Evaluert
Tilskuddene forvaltes av Barne- og ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og gis til fritids- og ferieaktiviteter, utlån av sportsutstyr, stipendordninger og integreringstiltak.

– Det er positivt at det er så stor oppslutning om tilskuddsordningen. Samarbeid med frivillige organisasjoner gjør at vi får til et felles løft i arbeidet for inkludering av flest mulig barn, sier Helleland

11. mai får til sammen 682 tiltak støtte på til sammen 160 millioner kroner etter søknader sendt via kommunene. Dette kommer i tillegg til en fordeling i mars, på rundt 110 millioner kroner til 65 frivillige aktører samt Norges Røde Kors, Blå Kors, MOT og Kirkens Bymisjon.

Ordningen ble tidligere i år evaluert av Fafo og vurdert som svært nyttig av dem som mottar midler, selv om bare halvparten er helt enig i at den lykkes. Kritikken er i stor grad rettet mot organiseringen, som at svar på søknader kommer for sent. Det foreligger heller ingen oversikt over hvor mange som samlet sett deltok i tiltakene eller hvor mange som tilhørte målgruppen.

(©NTB)