Norsk Folkehjelp: – En seier for integreringen

Henriette Killi Westhrin
Foto: Norsk Folkehjelp
– I dag er en gledens dag for mange unger og deres familier, som alt for lenge har bodd på norske asylmottak, sier Henriette Westhrin, generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

Som regjeringen har varslet ble det i dag klart at det settes av 34 millioner i økt integreringstilskudd for å bosette ca. 80 familier med rundt 170 barn. Familiene har fått oppholdstillatelse og skal bli i Norge, men har blitt boende på asylmottak på grunn av begrensninger i tillatelsen.

– At regjeringen nå lytter til organisasjoner og fagetater på feltet som har varslet om den prekære situasjonen for disse familiene er svært bra. Norge har sviktet disse barna i en årrekke. Det burde ikke vært mulig at barn som fikk opphold i 2010 fortsatt bor på mottak, sier generalsekretær Westhrin (bildet) via en pressemelding.

Fra mottak til mottak
Å få til en bosetting av barnefamilier med begrenset tillatelse har vært en av Norsk Folkehjelps hovedsaker det siste året. Grunnet stadige nedleggelser av mottak har mange barnefamilier måttet flytte flere ganger de siste årene.

– Noen barn har opplevd å flytte sju ganger på ett år. Barna har dermed blitt tvunget til å bytte skole flere ganger i løpet av et skoleår og stadig måtte bryte opp fra miljøer hvor de prøver å integrere seg. Nå ser vi frem til at regjeringen gir en umiddelbar instruks om at familiene skal bosettes slik at de slipper å oppleve flere skadelige flyttinger, sier Westhrin. Vi vet at kommunene står klare, det er mange som vil bli glade for å kunne få en ny barnefamilie som tilflytter, sier Westhrin.

Fra passivitet til introduksjon
Regjeringens forslag innebærer at foreldrene til disse barna skal få tilgang til introduksjonsprogram og norskopplæring når de bosettes i kommunene. Dette er personer som har fått opphold på humanitært grunnlag og som ofte vil ha behov for grunnleggende kvalifisering for å få innpass i arbeidslivet. I stedet har de blitt boende i passivitet på norske mottak.

– Vi venter spent på lovforslaget til regjeringen. De har vist tidligere at de kan jobbe raskt på dette feltet. Nå håper vi de ser viktigheten av å få dette viktige integreringstiltaket til Stortinget så fort som mulig. Barna og deres foreldre har hatt sine liv på vent lenge nok.