Analysebyrå: – Norge kan få langsiktig «innvandringsboost»

Ja til innvandring: Norske respondenter, særlig Oslo-folk, er i hovedsak positive til at flere utenfra kommer til Norge
Foto: Flcikr
Innvandringen til de nordiske landene har økt kraftig de siste årene, noe som er negativt for økonomien på kort sikt. Analysebyrået Moody's tror derimot at det på lang sikt vil være en økonomisk fordel. 

I en ny rapport har kredittratingbyrået Moody's tatt en nærmere titt på de økonomiske konsekvensene, skriver Nettavisen.

Konklusjonen er at innvandring er økonomisk negativt på kort og mellomlang sikt, men at det på lenger sikt er en økonomisk fordel.

Årsaken er at innvandrere gjerne er unge, over tid integrert seg i arbeidslivet og dermed reduserer konsekvensen av eldrebølgen. Økt befolkning fører også til en større arbeidsstyrke, større økonomi, og vekst i BNP.

– Vi forventer at innvandring vil bidra med en boost til veksten i de nordiske landene. Selv om det er lavere sysselsettingsrate for deler av innvandrerbefolkningen som vil føre med seg noen kostnader for offentlige finanser, er disse både håndterbare og noe som trolig vil minke over tid, sier analytiker og visepresident Petter Bryman i Moody's i en pressemelding.

Norge i særstilling
Videre i konklusjonen går det frem at Norge står i en særstilling:

– Den umiddelbare konsekvensen av innvandring, når det kommer til inntekt per innbygger, er trolig negativ hvis innvandrere ikke raskt integreres inn i arbeidslivet og er i stand til å utnytte sitt fulle produktivitetspotensial. Dette vil trolig bli spesielt merkbart i Norge hvor den raske befolkningsveksten spiser av landets betydelige oljeformue sett i forhold til antall innbyggere.