Høyreekstreme og islamister utpekes som sikkerhetstrussel

Norske og svenske sikkerhetstjenester advarer om at koranbrenning øker terrorfaren.
Foto: Politiets sikkerhetstjeneste
I årets trusselvurdering skriver PST at ekstreme islamister som føler seg krenket av at noen brenner koranen, kan utløse terrorplanlegging mot Norge i år. I tillegg nevnes høyreekstreme som en trussel.

I PSTs nasjonale trusselvurdering for 2023 vurderes det som mulig at ekstreme islamister vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge. Etter hendelser der koranen er blitt brent, har muslimer over hele Europa demonstrert den siste tiden.

At PST bruker ordet «mulig», betyr at det er like sannsynlig som usannsynlig at noe inntreffer som varslet.

Nektet koranbrenning

Senest i forrige uke nektet Oslo-politiet en søknad fra Stopp islamiseringen av Norge (Sian), som hadde planer om å brenne en koran foran den tyrkiske ambassaden i Oslo. Begrunnelsen som ble gitt, var at det ville representerer en fare for sikkerheten, ikke at det var noe forbud mot å brenne koranen i Norge.

PST skriver at de ser at flere opplever brenning eller skjending av koranen som krenkende.

– I Norge forventer vi at slike hendelser vil forekomme også i 2023. Debatter og hendelser i Norge som oppfattes å hemme religiøs utøvelse, vil også kunne forsterke oppfatningen om at Vesten er i krig med islam. Når slike hendelser finner sted i Norge, øker sannsynligheten for radikalisering og i ytterste konsekvens terrorplanlegging mot Norge, skriver PST.

Aktuelle mål

I januar brant den dansk-svenske høyreekstremisten Rasmus Paludan en koran foran Tyrkias ambassade i Sverige, noe som satte sinnene i kok og førte til at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan uttalte at Sverige ikke kunne regne med noen støtte til sin Nato-søknad. I ettertid har svensk politi nektet ytterligere koranbrenninger foran den tyrkiske ambassaden i landet.

I trusselvurderingen anslår PST at en eventuell terrorhandling i år vil bli utført av én person, som mest sannsynlig vil ha kontakt med andre ekstremister i forveien.

– De mest aktuelle målene for ekstrem islamistisk terror vil imidlertid fortsatt være sivile folkemengder, institusjoner eller personer som oppfattes å fornærme religionen islam, samt uniformert politi- og forsvarspersonell i det offentlige rom, skriver PST.

Utpeker høyrekstreme og islamister

Ifølge PSTs vurdering er terrortrusselnivået i Norge er tilbake på moderat nivå.

– Ekstrem islamisme og høyreekstremisme forventes fortsatt å utgjøre de største terrortruslene mot Norge. PST vurderer det som mulig at både ekstreme islamister og høyreekstremister vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge i 2023.

Ifølge vurderingen vil trusselen i tillegg preges av at ekstremister i større grad tilpasser ideologi, modus og valg av mål ut fra egne preferanser.

– Dette gjør trusselen mer sammensatt, og kan føre til at det blir mer utfordrende å avdekke radikalisering og potensiell terrorplanlegging, ifølge PST.

Les om Nasjonal trusselvurdering